קרן ע"ש יהושוע וברכה ברזילי ז"ל למחקרים ביבליוגרפיים

הקרן ע"ש יהושוע וברכה ברזילי

 

הקרן למחקרים ביבליוגרפיים פועלת במסגרת המחלקה למדע המידע, בפקולטה למדעי הרוח, שבאוניברסיטת בר-אילן. הקרן הוקמה מעיזבונו של מר יהושוע ברזילי ז"ל, סטודנט האוניברסיטה וחוקר בתחום הביבליוגרפיה היהודית, והיא נועדה לעודד עשייה מחקרית איכותית של תלמידי מחקר מאוניברסיטת בר-אילן מאוניברסיטאות ישראל בתחום הביבליוגרפיה של הספר הכתוב באות עברית, על תקופותיו ועל פזורותיו.

 

בקשות לקבלת מלגות  כוללות:

  • פרטים אישיים של המועמד (שם מלא, כתובת, טלפון, מקום עבודה, מוסד אקדמי, תואר)
  • קורות חיים ורשימת פרסומים
  • תיאור קצר של המחקר, תוכנו, היקפו ומטרותיו
  • שני מכתבי המלצה
  • פירוט מקורות מימון אחרים
  • עותק מן המחקר המוגמר, או מהצעת המחקר

 

את הבקשות מעבירים בדוא"ל: gila.prebor@biu.ac.il