הנחיות רישום לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד – המחלקה למדעי המידע

סטודנט/ית יקר/ה,

הנחיות רישום לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד – המחלקה למדעי המידע

המחלקה למדעי המידע מברכת אותך על קבלתך ללימודי תואר שני במדעי המידע ומאחלת לך הצלחה בלימודייך!

טלפון" 03-5318351 דוא"ל : Information-Science.Dept@biu.ac.il

במידע להלן רכזנו מידע חשוב אודות התואר, אנו ממליצים מאוד לקרוא בעיון את דף ההנחיות.

דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

כללי:

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

במחלקה למדעי המידע לומדים 2 סמסטרים במהלך השנה סמסטר סתיו – סמסטר א' וסמסטר אביב – סמסטר ב'

קורס סמסטריאלי:

בהיקף של 2 ש"ס (שעות סמסטריאליות) = 1 ש"ש (שעות שנתיות) = 2 נ"ז (נקודות זכות)

קורס שנתי:

בהיקף של 4 ש"ס (שעות סמסטריאליות) = 2 ש"ש (שעות שנתיות) = 4 נ"ז (נקודות זכות)

שימו לב כי חישוב נקודות הזכות לתואר הוא באחריותכם!

 

קורסי השלמה:

בשנה הראשונה ללימודים לתואר שני במחלקה על הסטודנטים ללמוד את כל קורסי ההשלמה.

רשימת הקורסים נשלחה אליכם בעת קבלתכם כתלמידים במעמד מיוחד לקראת לימודי התואר.

זכרו כי כדי להתקבל כתלמידים מן המניין לתואר, עליכם להשלים קורסים אלה בממוצע של 80

לפחות עם ציון עובר בכל אחד מהקורסים. כל קורסי ההשלמה יינתנו בסמסטר א'.

על פי תקנון האוניברסיטה, מעבר לקורסי ההשלמה, חייבים הסטודנטים להירשם בתקופת

הרישום של סמסטר א' גם לקורסי התואר עצמו (לפי תחום ההתמחות).

 

שימו לב, קורסי ההשלמה הם תנאי קבלה ללימודי תואר שני ואינם נספרים במניין הנקודות/הממוצע  ללימודי תואר שני.

סטודנטים שסיימו את חובת ההשלמות ומתחילים את התואר השני:

לאחר שיש בידיכם את הציונים לכל לימודי ההשלמה עליכם לדאוג לשינוי מעמד מ"סטודנט על תנאי" ל"סטודנט מן המניין".

מסלולי הלימוד לתואר שני:

במחלקה למדעי המידע ישנם שני מסלולי לימוד לתואר:

1 .מסלול א'- עם תזה: במסלול זה עליכם לכתוב עבודת מחקר וללמוד 16 ש"ש.= 32 נ"ז

2 .מסלול ב'- ללא תזה: במסלול זה אינכם מתבקשים לכתוב עבודת מחקר ועליכם ללמוד 22 ש"ש.= 44 נ"ז

 

 

חובת לימודי יהדות

בוגרי בר אילן מחויבים בקורס שנתי בהיקף 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים מחויבים בשני קורסים שנתיים בהיקף כולל של 4 ש"ש.

לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

https://yesod.biu.ac.il/protocolMA

 

חובת לימודי אנגלית

סטודנט שאינו זכאי לפטור מלימודי אנגלית, נדרש להיבחן בבחינת מיון שעל פיה יקבע היקף הקורס שעליו ללמוד.

בחינות המיון מתקיימות לפני תחילת שנת הלימודים, למידע נוסף על בחינות המיון, תקנון הפטור ניתן לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה

https://efl.biu.ac.il/node/1232

 

על הסטודנטים לבחור אחת מבין שלוש ההתמחויות:

1 .מדע המידע  (ניהול מידע וידע)

2 .טכנולוגיות מידע

3 .מדעי הרוח הדיגיטליים

בחירת ההתמחות תחייב את הסטודנט ללמוד לאורך כל התואר אך ורק את הקורסים הנדרשים במסלול שנבחר. מומלץ לעבור על רשימת הקורסים בתחומים שלעיל באתר המחלקה.

 

הרישום לתואר שני הוא להתמחות ללא תזה כאשר בהמשך הלימודים, ניתן לבקש לעבור למסלול

המקביל עם תזה. הודעה על כך תופיע באתר המחלקה ב מהלך סמסטר א'.

 

מצ"ב קישור למערכת השעות + חובות הלימודים במדע המידע – שנה א תשפ"ד ושנה ב תשפ"ג.

המערכת מחולקת כך שבכל יום מופיעים הקורסים המתקיימים בסמסטר א או בסמסטר ב

קורסים המסומנים בירוק במערכת  = סמינריונים

קורסי התואר מסומנים המסומנים באדום

קורסים מתוקשבים מופיעים במערכת מצד שמאל תחת הכותרת קורסים מתוקשבים

https://is.biu.ac.il/knowledge_management

 

מצ"ב קישור למערכת השעות + חובות הלימודים במסלול טכנולוגיות – שנה א תשפ"ד ושנה ב תשפ"ג

המערכת מחולקת כך שבכל יום מופיעים הקורסים המתקיימים בסמסטר א או בסמסטר ב

קורסים המסומנים בירוק במערכת  = סמינריונים

קורסי התואר מסומנים המסומנים באדום

קורסים מתוקשבים מופיעים במערכת מצד שמאל תחת הכותרת קורסים מתוקשבים

https://is.biu.ac.il/node/3370

 

מצ"ב קישור למערכת השעות + חובות הלימודים במדעי הרוח הדיגיטליים – שנה א תשפ"ד ושנה ב תשפ"ג

המערכת מחולקת כך שבכל יום מופיעים הקורסים המתקיימים בסמסטר א או בסמסטר ב

קורסים המסומנים בירוק במערכת  = סמינריונים

קורסי התואר מסומנים המסומנים באדום

קורסים מתוקשבים מופיעים במערכת מצד שמאל תחת הכותרת קורסים מתוקשבים

https://is.biu.ac.il/digital_humanities

 

קורסים מתוקשבים: קורסים המופיעים במערכת ללא ציון יום ושעה הנם קורסים מתוקשבים המנוהלים דרך אתר המודל

לתשומת לבכם:

1 .סטודנט של המחלקה למדעי המידע במגמת מדע המידע מחוייב ב 100 שעות סטאז'. פרטים באתר המחלקה

http://is.biu.ac.il/students/staj/info

2 .סטודנט של המחלקה למדעי המידע במגמות טכנולוגיות מידע מחוייב בפרויקט גמר

במסגרת הקורס ביג דאטה.

3 .סטודנט של המחלקה למדעי המידע במגמת מדעי הרוח הדיגיטליים מחוייב בפרויקט גמר במסגרת הקורס ביג דאטה

 

תהליך הרישום לקורסים

תהליך הרישום לקורסים נעשה דרך מערכת האינ-בר (מידע אישי לסטודנט), להלן מצורף קישור לסרטון ההדרכה כללי על מערכת האינ-בר https://www.youtube.com/watch?v=kA6UdsDV_jE&ab_channel=Bar-IlanUniversity-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F

 

 

אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה בבניית המערכת ומקווים לשנת לימודים מרתקת ומאתגרת!

בברכה,

המחלקה למדעי המידע