מידע אודות חובת עבודה מעשית

אחת מחובות הסטודנט במחלקה ללימודי מידע היא עבודה מעשית בתחום המידע.

רכזת העבודה המעשית במחלקה הינה ד"ר רחל קדר.

ישנן שתי אפשרויות לביצוע חובת העבודה המעשית: סטאז' ופרוייקט.

סטאז'

  • לסטודנטים לתואר ראשון, לימודי מידע דו ראשי לא מובנה - 100 שעות סטאז'.
  • לסטודנטים לתואר שני  - 100 שעות סטאז'.

 

למידע נוסף אודות הסטאז' והפרוייקט, יש לעיין בקובץ המצורף. 

 

 

 

קובץ מצורףגודל
מידע אודות חובת עבודה מעשית (סטאז')798.5 ק"ב
הצעות לפרויקטים56.5 ק"ב
מידע אודות פרוייקט עבור התמחות טכנולוגיות ווב - תואר ראשון133 ק"ב
טופס הרשמה לסטאז'42 ק"ב
טופס אישור ודיווח על סטאז'44.5 ק"ב