מידע אודות חובת עבודה מעשית

אחת מחובות הסטודנטים במחלקה ללימודי מידע היא עבודה מעשית בתחום המידע.

 

רכזות העבודה המעשית במחלקה הן:

מידענות וניהול מידע וידע בארגונים במוסדות ובחברה: ד"ר גילה פריבור Gila.Prebor@biu.ac.il

טכנולוגיות אינטרנט וטכנולוגיות מידע : ד"ר מעיין  ז'יטומירסקי-גפת Maayan.Zhitomirsky-Geffet@biu.ac.il


נא לפנות לאחת הרכזות לעיל בהתאם למסלול הלימודים שלכם.

 

ישנן שתי אפשרויות לביצוע חובת העבודה המעשית: סטאז' או פרוייקט.

סטאז'

  • היקף הסטאז' לכל התארים ומסלולי הלימוד הוא 100 שעות.

לפני תחילת הסטאז חובת הסטודנט לקבל את אישור הרכזת (בהתאם למסלול הלימוד שלו) גם אם הסטאז נעשה במקום העבודה הקיים - טופס הרשמה לסטאז - לא כל מקום עבודה ותפקיד יוכר כמתאים לקבלת אישור הסטאז'. בטופס ההרשמה יש לציין מספר טלפון קווי במשרד של הממונה עליכם במקום עבודתכם (ולא מספר נייד).

בעת הגשת אישור הסטאז ממקום העבודה לרכזת יש להגיש את האישור בתוספת טופס אישור ודיווח על סטאז

הגשת בקשה לסטאז'

  • סטודנטים לתואר ראשון צריכים להגיש בקשה לאישור הסטאז' לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנה ב' ללימודים
  • סטודנטים לתואר שני צריכים להגיש בקשה לאישור הסטאז' לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' של שנה א' ללימודים

פרויקט

יש לפנות למרצות הרכזות:

  • יש לפנות עם הצעה לפרויקט שאתם מבקשים לעשות
  • לקבל הצעה לביצוע פרויקט מהרכזות 

הגשת בקשה לפרויקט

  • סטודנטים לתואר ראשון צריכים לפנות לגבי ביצוע הפרויקט לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנה ב' ללימודים
  • סטודנטים לתואר שני צריכים לפנות לגבי ביצוע הפרויקט לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' של שנה א' ללימודים

 

 

 

 

קובץ מצורףגודל
טופס אישור ודיווח על סטאז'45 ק"ב
טופס הרשמה לסטאז'43.5 ק"ב