מידע אודות חובת עבודה מעשית

אחת מחובות הסטודנטים במחלקה ללימודי מידע היא עבודה מעשית בתחום המידע.

 

רכזות העבודה המעשית במחלקה הן:

מידענות וניהול מידע וידע בארגונים במוסדות ובחברה: ד"ר גילה פריבור Gila.Prebor@biu.ac.il

טכנולוגיות אינטרנט וטכנולוגיות מידע : ד"ר מעיין  ז'יטומירסקי-גפת Maayan.zhitomirsky-geffet@biu.ac.il

 

ישנן שתי אפשרויות לביצוע חובת העבודה המעשית: סטאז' או פרוייקט.

סטאז'

  • לסטודנטים לתואר ראשון, לימודי מידע דו ראשי מובנה ולא מובנה - 100 שעות סטאז'.
  • לסטודנטים לתואר שני  - 100 שעות סטאז'.

 

 לפני תחילת הסטאז חובת הסטודנט לקבל את אישור הרכזות (גם אם הסטאז נעשה במקום העבודה הקיים) - טופס הרשמה לסטאז - לא כל מקום עבודה ותפקיד יוכר כמתאים לקבלת אישור הסטאז'

 

בעת הגשת אישור הסטאז ממקום העבודה יש להגיש את האישור בתוספת טופס אישור ודיווח על סטאז

 

הגשת בקשה לסטאז'

  • סטודנטים לתואר ראשון צריכים להגיש בקשה לאישור הסטאז' לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנה ב' ללימודים
  • סטודנטים לתואר שני צריכים להגיש בקשה לאישור הסטאז' לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' של שנה א' ללימודים

פרויקט

יש לפנות למרצות הרכזות:

  • יש לפנות עם הצעה לפרויקט שאתם מבקשים לעשות
  • לקבל הצעה לביצוע פרויקט מהרכזות 

הגשת בקשה לפרויקט

  • סטודנטים לתואר ראשון צריכים לפנות לגבי ביצוע הפרויקט לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנה ב' ללימודים
  • סטודנטים לתואר שני צריכים לפנות לגבי ביצוע הפרויקט לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' של שנה א' ללימודים

 

 

 

 

קובץ מצורףגודל
טופס אישור ודיווח על סטאז'45 ק"ב
טופס הרשמה לסטאז'43.5 ק"ב