מידע אודות חובת עבודה מעשית

אחת מחובות הסטודנטים במחלקה למדע המידע היא עבודה מעשית בתחום המידע.

ישנן שתי אפשרויות לביצוע חובת העבודה המעשית: סטאז' או פרוייקט.

אפשרות א' - סטאז'

  • היקף הסטאז' לכל התארים ומסלולי הלימוד הוא 100 שעות.
  • היקף הסטאז לתלמידי משני בלבד הוא 80 שעות.
  • ניתן לעיין במודעות הסטאז' המתפרסמות באתר המחלקה ולפנות ישירות לאנשי הקשר במודעה הרלוונטית עבורכם על מנת להתקבל לסטאז' שם.
  • לחילופין, הסטאז' יכול להעשות במקום העבודה הנוכחי של הסטודנט במידה ותפקידו שם הוא בתחום הספרנות, המידענות או טכנולוגיות אינטרנט.

אפשרות ב' - פרויקט

  • יש לפנות עם הצעה לפרויקט שאתם מבקשים לעשות
  • לחילופין, ניתן לקבל הצעה לביצוע פרויקט מרכזות הסטאז' במחלקה

 

הפרוצדורה:

נא לבחור האם הנכם מעוניינים לבצע סטאז' והיכן ובאיזה תפקיד או פרויקט.

לאחר שבחרתם עליכם לפנות לבקשת אישור לאחת הרכזות (ד"ר גילה פריבור - מידענות  gila.prebor@biu.ac.il,

ד"ר מעיין ז'יטומירסקי-גפת - טכנולוגיות אינטרנט maayan.zhitomirsky-geffet@biu.ac.il) בהתאם למסלול הלימודים שלכם בצירוף טופס הרשמה לסטאז. זאת גם אם הסטאז' נעשה במקום העבודה הנוכחי - לא כל מקום עבודה ותפקיד יוכר כמתאים לקבלת אישור הסטאז'. בטופס ההרשמה יש לציין מספר טלפון קווי במשרד של הממונה עליכם במקום עבודתכם (ולא מספר נייד).

מועדי הגשת בקשה לסטאז' או פרויקט

  • סטודנטים לתואר ראשון צריכים לפנות לגבי ביצוע הפרויקט לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנה ב' ללימודים
  • סטודנטים לתואר שני צריכים לפנות לגבי ביצוע הפרויקט לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' של שנה א' ללימודים

לאחר סיום הסטאז' או הפרויקט עליכם לשלוח לרכזת טופס אישור ודיווח על סטאז ומכתב מקורי חתום מהממונה עליכם המאשר שביצעתם את הסטאז' ומפרט מה היה תפקידכם במהלך הסטאז'.

 

קובץ מצורףגודל
טופס אישור ודיווח על סטאז'45 ק"ב
טופס הרשמה לסטאז'43.5 ק"ב