מידע אודות חובת עבודה מעשית

אחת מחובות הסטודנט במחלקה ללימודי מידע היא עבודה מעשית בתחום המידע.

רכזת העבודה המעשית במחלקה הינה ד"ר רחל קדר.

ישנן שתי אפשרויות לביצוע חובת העבודה המעשית: סטאז' ופרוייקט.

סטאז'

  • לסטודנטים לתואר ראשון, לימודי מידע משני - 80 שעות סטאז'
  • לסטודנטים לתואר ראשון, לימודי מידע ראשי - 100 שעות סטאז'
  • לסטודנטים לתואר שני, לימודי מידע - 100 שעות סטאז'

 

למידע נוסף אודות הסטאז' והפרוייקט, יש לעיין בקובץ המצורף. 

 

 

 

קובץ מצורףגודל
מידע אודות חובת עבודה מעשית (סטאז')798.5 ק"ב
טופס פרטים לדיווח על מקום לביצוע עבודה מעשית (סטאז')41.5 ק"ב
מידע אודות פרוייקט עבור התמחות טכנולוגיות ווב - תואר ראשון92 ק"ב
הצעות לפרויקטים56.5 ק"ב
טופס פרטים אישיים40.5 ק"ב