הקולוקווים המחלקתי - תואר שני עם תזה

03/01/2019 - 08:10 - 13/01/2019 - 19:00

שלום רב

אנו מתכבדים להזמינכם

למפגש הקולוקווים המחלקתי

אשר יתקיים ביום ראשון ה   13.01.19 בשעה 17.00.

המרצה:  ד"ר יעקב לזוביק .

נושא ההרצאה: מדוע הציבור לא יכול לראות את החומר הארכיוני השייך לו?

המפגש יתקיים במחלקה למדעי המידע -  בניין 502/3 חדר 051.

מצ"ב רשימת כיבוד

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QFl69QTtIqLtZ7Rla-6ytiQI4nM_qvGrYxF8uAIeKjQ/edit#gid=0

הנוכחות חובה

יום טוב, בבי