טכנולוגיות ומידע בעידן הדיגיטלי 15.4.18

22/04/2018 - 09:50 - 10:00

טכנולוגיות ומידע בעידן הדיגיטלי 15.4.18

10:30-10:00 דברי פתיחה –

                       פרופ' נועה אהרוני – ראשת המחלקה למדע המידע, בר אילן

                        פרופ' אליעזר שלוסברג – דיקאן מדעי הרוח, בר אילן

 

11:30-10:30 יזמות מחברה קטנה לגדולה וכיצד מידע משפיע על קבלת החלטות                

                       פנימית וחיצונית בניהול חברה                                                                         

                        מר זיו אלול -   מנכ"ל חברת  Fyber

 

12:00-11:30 Its Data Time

                       מר אייל בירן -   בעלים משותף חברת Data Tapas

 

12:30-12:00  הבנת משתמשי מיקור המונים – האם הכל סובב סביב הכסף?

                        ד"ר אבשלום אלמלח – המחלקה ללימודי מידע, בר אילן

 

13:00-12:30 הפסקה

 

13:30-13:00 "אני מחפש אהבה, רבותי":

                         על הרשת כמקור המידע המשמעותי ביותר למחפשי האהבה

                         ד"ר טלי גזית – המחלקה ללימודי מידע, בר אילן

 

14:00-13:30 ויקיפדיה בשפות שונות

                      פרופ' יהודית בר אילן – המחלקה ללימודי מידע, בר אילן

 

14:30-14:00 אוריינות מידע בארגונים

                     מר יוחנן ועקנין – המחלקה ללימודי מידע, בר אילן

 

14.30-15.00 מפגש הכרות עם מרצי המחלקה – שאלות ותשובות

 

פתוח לקהל הרחב בהרשמה מראש

information-science.dept@biu.ac.il