הערכת שימושיות מנשקי ניווט המאפשרים אחיזת מחשב לוח בשתי ידיים

שם הסטודנט: 
תורגמן, רויטל
סוג: 
MA
שנה: 
2017

מספר מיון בספריה:
006.62 תור.הע תשע"ח
מספר מערכת:
002457469

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית142.59 ק"ב
תקציר באנגלית133.19 ק"ב