השתתפות וצפיינות בדיונים חברתיים בקבוצות פייסבוק

שם הסטודנט: 
גזית, טלי
סוג: 
Ph.D
שנה: 
2017

מספר מיון בספריה:
302.30285 גזי.הש תשע"ז
מספר מערכת:
990024568370205776
.Print ed.  Ebook ed

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית45.11 ק"ב
תקציר באנגלית97.61 ק"ב