רישום ומעבר למסלול עם תזה

23/11/2016 - 10:00 - 16/01/2017 - 10:00

 

שלום רב

סטודנטים המעוניינים להתקבל למסלול תואר שני עם תזה, יופיעו בפני הועדה החלקתית למסלול עם תזה.

הועדה תתכנס בתאריכים: 9.1.17 וב 16.1.17 החל מהשעה 17.30 בחדר ראשת המחלקה פרופ' נועה אהרוני

502/3 חדר 6.

 

נא להביא:

תיאור קצר (עמוד אחד לכל היותר) של רעיון לעבודת תזה

קורות חיים

עבודה סמינריונית מהתואר הראשון/ השני

 

סטודנטים המעוניינים להופיע בפני הוועדה מתבקשים לשלוח מייל למזכירות :

information-science.dept@biu.ac.il