מדידה והערכה פנימית ותרומתם ללמידה ארגונית: פיתוח מודל למדידה והערכה פנימית באלכ"ר העוסק בבניית שלום

שם הסטודנט: 
רגב, מאיה
סוג: 
MA
שנה: 
2016

מספר מיון בספריה:
E361.763 רגב.מד תשע"ו

מספר מערכת:
002438622

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית38.76 ק"ב
תקציר באנגלית101.25 ק"ב