יום עיון לכבודה של פרופ' סנונית שהם הפורשת לגמלאות