בחינת מיון לתחום טכנולוגיות תואר שני

13/09/2016 - 13:20

 

בחינת מיון - טכנולוגיות 

בחינת המיון לתחום טכנולוגיות לסטודנטים שעדיין לא נבחנו תתקיים ביום ראשון 9.10.2015 בשעה 10.30

במחלקה ללימודי מידע בניין 502/3 חדר 051.

מצ"ב שאלה לדוגמא מתוך בחינת המיון

בוגרי תואר ראשון בתחום טכנולוגיות של המחלקה ללימודי מידע לא נדרשים בבחינת המיון