השפעת פלטפורמה דיגיטלית רב-מודאלית להדרכת מטופלים להזרקה עצמית של זריקה תת עורית למניעת פקקת ורידים על: רמת הידע הנרכש, שביעות רצון ותחושת מסוגלות עצמית בקרב המטופלים המודרכים