התאמה אישית של משימות לעובדים במערכות מיקור המונים במטרה לצמצם את אחוזי הנטישה