"גישה פתוחה" לפרסום מדעי בישראל : מגמות ותפיסות בקרב חוקרים וספרנים