השפעת שילוב סוגי נתונים במערכות מידע על קבלת החלטות תפעוליות בארגונים