מגרמניה הנאצית לאוניברסיטה העברית : קליטתם של ספרי "אוצרות הגולה" בספרייה הלאומית