אוסף ספרי היזכור של ספרית יד ושם ירושלים : היבטים ביבליוגרפיים, היסטוריים וסטטיסטיים