"שלוש שנים למדת איך להחזיר ספר למדף?" : ספרני בתי ספר, ספריות ציבוריות וספריות אקדמיות : תפיסת הדימוי העצמי-מקצועי בזיקה למיצב החברתי של מקצוע הספרנות/מידענות