ספרן/ית בספרייה העירונית באגף תרבות, נוער ופנאי - רעננה