פיקוח וביקורת (צנזורה) על הרכב האוספים בספריות ציבוריות בישראל

מנחה: 
שם הסטודנט: 
דז’וריב, שמחה
סוג: 
Ph.D
שנה: 
2017

מספר מיון בספריה:
A017.1 דז’ו.פק תשע"ז
מספר מערכת:
002548054

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית149.56 ק"ב
תקציר באנגלית353.04 ק"ב