מיכל גיל פרץ

תחומי לימוד: 
תואר שני במגמת ניהול מידע וידע

יועצת ניהול ידע