אנו מחפשים מועמד/ת מתאים/ה לתפקיד ספרן/ית יעץ בחצי משרה לספריה באוניברסיטה הפתוחה

אנו מחפשים מועמד/ת מתאים/ה לתפקיד ספרן/ית יעץ בחצי משרה לספריה.

ניתן להתעדכן בפרטי המשרה ולהגיש מועמדות בקישור:

 

https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/darushl/drushim.misrot_op?p_mis_misra=75907&v_sug=i