מרכז ספריות - בית המשפט חיפה

-          מכרזים פומביים :

מרכז ספריה מחוזי חיפה – מכרז מספר 59219

 

 

 

היום האחרון להגשת בקשות למכרזים אלו הוא : ג' כסלו, תשע"ט (11.11.2018) בעת הגשת מועמדות למכרז חובה לצרף את המסמכים הבאים:

 

1.         קורות חיים (עדיף בדף אחד).

2.         תעודות השכלה – תיכונית / אקדמאית/ אחר .

3.         מסמכים המעידים על ניסיון מקצועי במידה ונדרש

 

אודה על סריקת המסמכים  באופן ברור ובצורה מרוכזת (ולא כל דף כקובץ).

 

 

הגשת המועמדות באתר נציבות שירות המדינה ב- http://www.csc.gov.il/Tenders/Pages/default.aspx.