גוף ללא מטרות רווח בתחום הסיוע הרפואי מחפש מידען שיכין עבורו עבודה בתחום השוק הסיעודי

שלום רב


גוף ללא מטרות רווח בתחום הסיוע הרפואי מחפש מידען שיכין עבורו עבודה בתחום השוק הסיעודי
העבודה בתשלום הוגן
בין הפרטים שמבקשים לאסוף ולנתח :

רווח גולמי

רווח שולי
ממוצעים (הכנסות, הוצאות וכו') ביחס למס' שעות
ממוצעים ביחס מס' קשישים
נתוני תקינה ביחס למס' הקשישים
נתוני שכר מקצועי (ממוצעים ושכר חציוני) פר תפקיד עבור התפקידים המקובלים בענף

 

מי שמעונין בפרוייקט זה ולקבל פרטים נוספים מהגוף המציע מוזמן לשלוח  קורות חיים ל

shaviteli@gmail.com