מכרז פומבי 52/18 - ספרן/ית מידען/ית בספריה עירונית

 

מכרז פומבי 52/18 - ספרן/ית מידען/ית בספריה עירונית

תואר המשרה: ספרן/ית מידען/ית בספריה עירונית (מרכז גלר)
היקף משרה: 59% משרה, 25 שעות שבועיות
כפיפות: מנהלת מחלקת ספריות עירוניות
מתח דרגות: 7-9 בדירוג המינהלי/ 38-40 בדירוג המח"ר/ חינוך, קהילה ונוער (בהתאם להשכלת המועמד/ת)

תיאור התפקיד:
מתן שירות ייעוץ לציבור לקוחות הספרייה
קליטה, גריעה וסידור ספרים ומעקב אחר השאלות וביקושים
ייזום וביצוע פרויקטים לעידוד קריאה וביקור בספרייה בקרב הקהילה, כגון: שעת סיפור, מועדון מעריצים, אמנות בעקבות ספרים, אקטואליה וכיו"ב לקהל הצעירים והמבוגרים.
הדרכת לקוחות הספרייה, תלמידים, סטודנטים וכדומה, לרבות שימוש במאגרי מידע, ייעוץ באיתור, הדרכה ביבליוגרפית, ייעוץ כתיבה ויו"ב.
אחריות על תיאום שעות סיפור ופעילויות משלימות לעידוד הקריאה בספריית הסניף
אחריות על הפקת תערוכות ומייצגים בספרייה
אחריות גיוס והפעלת מתנדבים בספרייה
כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י מנהלת מחלקת ספריות עירוניות

דרישות התפקיד:

השכלה:
בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל בתחום הספרנות או המידענות.
או
סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות.
או
בעל/ת תואר אקדמי מוכר שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה.

ניסיון מקצועי:

בעלי ניסיון בעבודת כספרן/ית - יתרון

דרישות נוספות:
שפות: עברית/ ערבית ברמה טובה ואנגלית ברמה טובה
יישומי מחשב: מיומנות מחשב ואינטרנט מתקדמות

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
- רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה
- זיקה לספרות ותרבות
- עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
- עבודה קהילתית

כישורים אישיים: גישת שירות גבוהה, יושר, אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים, כושר הבעה טוב בכתב ובע"פ, יוזמה, הבנה ותפיסה, יכולת תכנון ותיאום, ראיה מערכתית, יכולת עבודה בלחץ, יכולת עבודה במספר פרויקטים במקביל, יכולת קבלת החלטות, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת ליזום ולבצע פרויקטים חינוכיים, יכולת ליצור
ולקיים קשר אישי עם בני נוער, יכולת הנחיית תלמידים בעבודת חקר.

כללי
1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135, כפר-סבא, ולהחזירו לא יאוחר מתאריך 2.10.2018 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים. ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.

2. הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

3. עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.

4. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).