השפעת עיצוב המעודד שמירה בתיקיות על אחזור קבצים בענן

מנחה: 
שם הסטודנט: 
פרישמן, ירון
סוג: 
MA
שנה: 
2017

מספר מיון בספריה:
004.6782 פרי.הש תשע"ז
מספר מערכת:
990024604680205776
.Print ed.  Ebook ed

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית121.91 ק"ב
תקציר באנגלית214.16 ק"ב