שרון גנות

תחומי לימוד: 
לימודי מידע , התמחות בניהול ידע בארגונים

שרון גנות, מנהלת ידע ושותפויות