ליאת אייל

תחומי לימוד: 
תואר שלישי

 

מתמחה בשילוב התקשוב בחינוך, מנהיגות מחקר איכותני ומחקר פעולה.

עוסקת בייעוץ אקדמי לבתי ספר ומערכות חינוך, הובלת מחקרי הערכה וביצועם, הכשרת מורים ומחקר.