הקשר בין משתנים אישיותיים, תפיסתיים, קוגניטיביים וטכנולוגיים לרמת אוריינות המידע של סטודנטים

מנחה: 
שם הסטודנט: 
גור הדר, הדס
סוג: 
MA
שנה: 
2016

מספר מיון בספריה:
E027.7 גור.קש תשע"ו
 מספר מערכת:
002439214

קובץ מצורףגודל
תקציר בעברית79.63 ק"ב
תקציר באנגלית89.2 ק"ב