שלחו לחבר

ד"ר גרינברג ריקי

דוא"ל
riki@univ.haifa.ac.il
מחקר

גרינברג, ר' (2016). התנהגות המידע של לקוחות הספרייה האקדמית – חקר מקרה של אוניברסיטה בישראל. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור", המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר אילן.

קורסים
988 התנהגות ארגונית
989 שיווק
פרסומים

Greenberg, R., & Bar-Ilan, J. (2016).  Library metrics; studying academic users’ information retrieval behavior. A case study of an Israeli university library." accepted to Journal of Librarianship & Information Science.

Greenberg, R. (2016) Students information needs questionnaire in: Catalano, A. J. (2016). Streamlining LIS Research: A Compendium of Tried and True Tests, Measurements, and Other Instruments: A Compendium of Tried and True Tests, Measurements, and Other Instruments. ABC-CLIO.

Greenberg, R., & Bar-Ilan, J. (2015). “Ask a librarian”: Comparing virtual reference services in an Israeli academic library. Library & Information Science Research, 37(2), 139-146.

Greenberg, R., & Bar-Ilan, J. (2014). Information needs of students in Israel—A case study of a multicultural society. The Journal of Academic Librarianship , 40(2), 185-191.


גרינברג ר. (2002). עיצוב דף בית חדש לספרייה, שיקולים, היערכות ודרכי עבודה. יד לקורא: כתב עת לספרנות, ביבליוגרפיה ולארכיונאות. 34, 51-55.

גרינברג, ר. (2000). שילוב עברית בדפי ה WWW של הספרייה באוניברסיטת חיפה. מידע וספרנות: כתב העת של אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל. 25 (2), 33-37.

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2019