דרוש/ה מידען/ית למשרה

בספרייה רפואית בבית החולים קפלן  דרוש/ה מידען/ית למשרהכמ"מ עד שנה פרטים: לאורה

 089441337

0523844811