פרופ' נועה אהרוני

דוא"ל
Noa.Aharony@biu.ac.il
משרד
502/4, חדר 14
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  פרופ' אהרוני הינה בעלת תואר ראשון (B.A) בייעוץ חינוכי וספרות אנגלית (1983) מאוניברסיטת תל אביב, תעודת הוראה מבית הספר לחינוך (1984), תואר שני (M.A) מהמחלקה ללימודי מידע (1997) ותואר שלישי (Ph.D) מבית הספר לחינוך (2002) מאוניברסיטת בר-אילן.

  Academic Positions held in the University

   Professor, Department of Information Science, 2016

  Head, Department of Information Science, 2014 -

  Associate Professor, Department of Information Science, 2014-2016

  Senior Lecturer, Department of Information Science, 2011-2014

  תחומי התמחות ועניין:

  Information Literacy

  Social Media

  E-learning

  Education of the LIS community

   

  מחקר

  Information Literacy

  Social Media

  E-learning

  Education of the LIS community

   

  קורסים
  707 מאגרי מידע במדעי החברה
  751 אוריינות מידע
  949 מדיה חברתית
  982-01 אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט
  982-02 אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט
  996-01  תואר שלישי
  פרסומים

  1. Aharony, N. (2004). Reference rules according to the APA style. Meidaat, 1, 81-

            86. (In Hebrew).

  2. Aharony, N. (2006). Different perceptions among Library and Information Science

        students who study in three different institutions. Meidaat, 2, 27- 42. (In

        Hebrew).

  3. Aharony, N. (2006). The use of learning strategies among students learning

     English  in an  Internet environment.  Dapim, 38, 153-182. (In Hebrew) (A).

  4.  Aharony, N. (2007). School library and its librarians. Perceptions and attitudes of

      the pupils, teachers and librarians. Meidaat, 3, 32-44. (In Hebrew).

  5. Aharony, N. (2006). The librarian and the information scientist: Different

                        perceptions among Israeli information science students. Library & Information

                        Science Research 28 (2), 235-249.

  6. Aharony, N. (2006). The use of "Deep" and "Surface" learning strategies among

           students   learning  English as a foreign language in an  Internet environment.

           British Journal   of    Educational Psychology 76 (2), 851-866.

  7. Aharony, N., Raban, D. (2008). Economics of information goods: An

           interdisciplinary subject for Israeli LIS and MBA curricula. Library &

          Information  Science Research 30 (2), 102-107.

  8. Dotan, G., Aharony, N. (2008). Information literacy roles of library media

           specialists in high schools: Israeli perspectives. Journal of Information

           Literacy, 2 (1), ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/article/viewArticle/27

  9. Aharony, N. (2009). The use of Wiki in a knowledge management academic

                     course: A qualitative investigation. Journal of Web Librarianship, 3 (1), 35-53.

  10. Aharony, N. (2009). Web 2.0 use by librarians. Library & Information  Science

                        Research, 31 (1), 29-37.

  11. Aharony, N. (2009). Librarians' attitudes towards marketing library services.

                        Journal  of Librarianship and Information Science, 41 (1), 39- 50.

  12. Bronstein, J. Aharony, N. (2009). Views and dreams: A Delphi investigation into

                        Library 2.0 applications. Journal of Web Librarianship, 3 (2), 89.

  13. Aharony,N. (2009).  The influence of LIS students' personality characteristics on

                         their perceptions towards Web 2.0 use.  Journal of Librarianship and

                        Information Science (41) 4, 227-241.

  14. Aharony, N. (2009). An exploratory analysis of librarians' blogs: Their

              development,  nature and changes. Aslib Proceedings, 61 (6), 587- 604.

  15. Aharony, N. (2009). Librarians and information scientists Blogosphere: An

              exploratory  analysis. Library & Information Science Research 31, 174– 181.

  16. Aharony, N. (2010). LIS blogs'  comments: An exploratory analysis. Libri.  60(1),

              65-77.

  17. Aharony, N. (2010). Twitter use in libraries: An exploratory analysis. Journal of

                         Web Librarianship, 4(4).

  18. Aharony, N. (2010). Information literacy in the professional literature: An

                         exploratory analysis. Aslib Proceedings. 62 (3), 261-282.

  19. Aharony, N. (2011). Librarians' attitudes towards knowledge management.

                         College  &    Research Libraries, 72 (2), 111-128.

  20. Aharony, N. (2011). Web 2.0 in the professional LIS literature: An exploratory

                         analysis. Journal of Librarianship and   Information Science, 43, 3-13.

  21. Aharony , N. (2011). Library and Information Science students' feedback in an

                         online course.  Journal of Education for Library and Information   Science, 52

                         (4), 305-  319.

  22.  Aharony. N. (2012) Library and Information Science research areas: A content

               analysis of journal articles: 2007 – 2008. Journal of Librarianship and

               Information Science , 44 (1), 27-35.

  23. Aharony, N. (2012).  Facebook use in libraries: An exploratory analysis. Aslib

                  Proceedings.    64 (4). 358-372.

  24. Aharony, N. (2012). Twitter use by three political leaders: An exploratory

             analysis.  Online Information Review, 36 (4), 587 – 603.

  25. Aharony, N. (2012). Academic libraries websites: 2000- 2010.    The

             Electronic  Library, 30 (6), 764-776.

  26. Aharony, N. , & Bronstein, J. (2012).  A Delphi investigation into future trends

              in E-Learning. Interactive Learning Environments.  DOI:

             10.1080/10494820.2012.738232.

  27. Aharony, N. (2012). WikiLeaks comments: A study of responses to articles.

             Online  Information Review, 36 (6), 828-845.

  28. Aharony, N. (2013). Facebook use by library and information science students.

              Aslib Proceedings 65 (1), 19-39.

  29. Aharony, N. (2013). LIS students' perceptions towards the assimilation of e-

              books in the  library: An exploratory analysis. Journal of Education for

             Library and  Information Science, 54 (1).

  30. Aharony, N. (2013). Librarians' attitudes towards mobile services.  Aslib 

               Proceedings, 65 (4), 358-375.

  31. Aharony, N. , Bronstein, J. (2014). Academic librarians' perceptions on

              information literacy: The Israeli perspective. portal: Libraries and the

             Academy, 103-119.

  32. Rafaeli, S. , Bar-Ilan, J. , Baruchson, S. , Aharony, N. , & Yaari, E. (2013). I just

           wanted to ask? A comparison of user studies of the citizens advice bureau

           (SHIL) in Israel. Journal of Librarianship and  Information Science.  doi:

             10.1177/0961000613497745

  33. Aharony, N. LIS students’ perceptions of M-Learning.  (2014). Journal of   

            Librarianship and   Information Science, 46 (1), 48-61.

  34. Aharony, N. (2014). Mobile libraries: Librarians' and students' perspectives.

              College & Research Libraries, 75 (2), 202-217.

  35. Aharony, N. (2014). The effect of personal and situational factors on LIS

                students' and professionals' intentions to use E-books . Library &

               Information Science Research, 36 (106-113). 10.1016/j.lisr.2014.01.001

  36. Aharony, N. (2014). Factors affecting the adoption of e-books by information

              professionals.  Journal of Librarianship and   Information Science.

              DOI: 10.1177/0961000614532120

  37. Aharony, N. (2014). Factors affecting adoption of Facebook: The Israeli LIS

              community perspective. College & Research Libraries, 75 (6), 878-894.

  38. Aharony, N. (2014). Factors affecting the adoption of cloud computing by

             information  professionals. The Electronic Library.

  39. Aharony, N. (2014). Cloud computing:  Information professionals' and

            educational technology experts' perspectives. Library High Technology.

  40. Aharony, N. , & Kooper,  Z. (2014). Content analysis of Talkbacks in articles

           dealing with elderly's abuse, violence and neglect. Meiddat (In Hebrew).

  41. Bronstein, J. , & Aharony, N. (2014). Personal and political elements of the

           use of social networks sites. Information Research.

  42. Aharony, N. (2014). What's App: A social capital perspective. Online Information

                   Review.

  43. Aharony, N. (2015). Why do students use What's App? An exploratory study.

           Aslib Journal of Information Management, 67 (2), 136 – 158.  

  44.  Aharony, N., & Prebor, G. (2015). Librarians' and Information Professionals'

           Perspectives towards Discovery Tools - An Exploratory Study. The Journal of

           Academic Librarianship, 41 (4), 429-440.

  45.  Aharony, N. , & Shonfeld, M. (2015). ICT use:  Educational technology and

           library and information science students' perspectives – An exploratory study.

            IJELL.

  46.  Amichai-Hamburger, Y. , Gazit, T. , Bar-Ilan, J. , Perez, O. , Aharony, N. ,

           Bronstein, J. , & Dyne, S. (2015). Psychological factors behind the lack of

          participation in online discussions. Computers in Human Behavior, 55 (A), 268-

          277. 

  47.  Aharony, N.  , & Bar-Ilan, Judit (2015). Students’ reading preferences: An

            exploratory study. Journal of Librarianship and   Information Science.

  48.  Prebor, G. , & Aharony, N. (2015). Discovery tools in Israeli libraries: Usage and

            satisfaction. Meidaat. (In Hebrew).  http://www.meidaat.org.il/ .

  49.  Rothchield, N., Aharony, N. (2015). Empathetic communication among discourse

           participants in virtual communities of people who suffer from mental illnesses.

           Information Research

  50. Aharony, N., & Gazit, T. (2015). The importance of the WhatsApp family group: An

            exploratory analysis. Aslib Journal of Information Management, 58 (2), 174-192.

  51. Aharony, N. (2016). Relationships among attachment theory, social capital perspective

        personality characteristics, and Facebook self-disclosure. Aslib Journal of Information Management,     68 (3),362-386

  52.  Aharony, N., & Bar-Ilan, Judit (2016). Students’ perceptions on MOOCs: An

     :exploratory study. IJELL (12). DOI

         http://www.informingscience.org/Publications/3540 

  53. Aharony, N., & Shachaf , O. (2016). The effects of information overload on reference librarians. Library and Information Science Research.

  54.  Bronstein, J., Gazit, T., Perez, O., Bar-Ilan, J., Aharony, N., & Amichai-Hamburger, Y. (2016). An examination of the factors contributing to participation in online forums. Aslib Journal of Information Management.

  55. Aharony, N. , & Goldman, R. (2017). Internet use and e-health literacy: An Israeli perspective on vaccination. Information Research.

   56. Aharony, N. , & Gonen, S. (2017). Social Capital on Facebook. Libri.

  57. Aharony, N. (2017). Factors affecting student mobile phone use: An exploratory study of LIS Israeli students. The Electronic Library, 35 (6), 1098-1121, doi.org/10.1108/EL-06-2016-0131

  58. Aharony, N. , Zion, A. (2017). The Effects of WhatsApp's Use on Working Memory Performance among Youth. Journal of Educational Computing Research. https://doi.org/10.1177/0735633117749431.

  59.  Mizrachi, D. , Salaz, M.,  Kurbanoglu, Serap; et al. Group Author(s): ARFIS Research Group. (2018). Academic reading format preferences and behaviors among university students worldwide: A comparative survey analysis. PLOS ONE, (13), 5.   Article Number: e0197444   

  60. Aharony, N. , & Gur, H. (2017). The relationships between personality, perceptual, cognitive and technological variables and students' level of information literacy. Journal of Librarianship and Information Science.

  61. Aharony, N. , Bar-Ilan, J. , Julien, H. , Kahana, M. , Kooper, T. (2017).  Acceptance of Altmetrics by LIS scholars– An exploratory study. Journal of Librarianship and Information Science.

  62. Gazit, T., Bronstein, J., Amichai-Hamburger, Y., Aharony, N., Bar-Ilan, J., & Perez, O. (2018).  Active participants and lurkers in online discussion groups: A qualitative analysis of focus groups. Information Research, In Press.

  63. Perez, O. , Bar-Ilan, J.,    Gazit, T. , Aharony, N. , Amichai-Hamburger, Y., &   Bronstein, J.  (2018). The prospects of E-Democracy: An experimental study of collaborative E- Rulemaking. Journal of Information Technology & Politics. In Press.

  64. Gazit, T., Aharony, N. (2018). Factors explaining participation in WhatsApp groups: An exploratory study. Aslib Journal of Information Management. In Press.
   

  65. Aharony, N., Gazit, T. (2018).  Students' information literacy self-efficacy: An  exploratory study. Journal of Librarianship and Information Science. In Press.

  66. Bronstein, J. , Aharony, N. , & Bar-Ilan, J. (2018). Politicians' use of Facebook during Elections: Use of emotionally-based discourse, personalization, social media engagement and vividness.  Aslib Journal of Information Management.   In Press

  67. Aharony, N., Gazit, T. (2019).  Factors affecting students' information literacy self-efficacy. Library Hi Tech, In press. 

  68. Ben-Amran, S. , Aharony, N. , & Bar-Ilan, J. (2019). Elementary school pupils’ information literacy – a case study. Dapim. In press.

  69. Gazit, T. , Amichai-Hamburger, Y., &     Aharony, N. (2019).  Tell me who you are and I will tell you which SNS you use: SNSs Participation" Online Information Review. In Press. 

  70. Aharony, N. , Julien, H. , & Nadel-Kritz, N. (2019). Survey of Information Literacy Instructional Practices in Israeli Academic Libraries. Journal of Librarianship and Information Science. In Press. 

  71.Cooper, T., Aharony, N., Bar-Ilan, J. and Rabin Margalioth, S. (2019). Women in academia: Abibliometric perspective. In Proceedings of the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information    Science, Ljubljana, Slovenia, June 16-19, 2019. Information Research, 24(4), paper colis1926. Retrieved from http://InformationR.net/ir/24-4/colis/colis1926.html (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/...)

  72. Ben-Amran, S. , Aharony, N. , & Bar-Ilan, J. (2020). Pupils’ perspective about Information Literacy - a case study. Meidaat. In Press

  73.Yavetz, G., Aharony, N. (2020). Social media in government offices: Usage and strategies. Aslib Journal of Information Management. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AJIM-11-2019-0313/full/html

  74.Aharony, N., Bouchnik, D., & Reich, N. (2020). Israeli Teachers’ and teenagers’ attitude towards Information Security: A quantitative study. Meidaat.

  75.Ben-Amran, S., Aharony, N., & Bar-Ilan, J. (2020).  Information Literacy education in primary schools: A case study. Journal of Librarianship and Information Science.  

  76.Aharony, N., Bouchnik, D., & Reich, N. (2020). Readiness for Information  Security of teachers as a function of their personality traits and their assessment of threats. Aslib Journal of Information Management.

  77. Cooper, Z. , Aharony, N. , & Bar-Ilan, J. (2021). Gender differences in the Israeli academia: A bibliometric analysis of different disciplines. Aslib Journal of Information Management.

  78. Aharony, N. , & Ayalon, A. (2021). “Did it take you three years to learn how to return a book to the shelf?”: School, public, and academic librarians’ perceptions of professional self-image in relation to the social status of librarianship and information science.  Meidaat.

  79. Bouchnik, D., & Reich, , & Aharony, N. (2021). Willingness to information security as a function of personality characteristics and threat assessment among adolescents. Online Information Review.

  80. Yavetz, G., Aharony, N. (2021). Social media for government information dissemination: Content, characteristics and civic engagement. Aslib Journal of Information Management.

  81.  Shonfeld, M., Aharony, N., Nadel-Kritz, N. (2021). Teachers’ perceived information-literacy self-efficacy. Journal of Librarianship and Information Science.

  82. Rothschild, N. , Aharony, N. (2021). Self-disclosure in public and private groups of people with mental illnesses in Facebook. Online Information Review.

  83. Hadad, S., & Aharony, N. (2022). Scientific publication in open and closed access among Israeli researchers: A bibliometric research. Meiddat - Information Science Journal [Hebrew].

  84. Avizohar, C., Gazit, T. and Aharony, N. (2022), "Facebook medical support groups: the communication privacy management perspective", Aslib Journal of Information Management. https://doi.org/10.1108/AJIM-10-2021-0298

  85. Yavetz, G., Aharony, N. and Sofer, Y.Y. (2022), "Information needs and seeking behaviors of Israeli citizens during the COVID-19 outbreak", Aslib Journal of Information Management. https://doi.org/10.1108/AJIM-06-2021-0167

  86. Yavetz, G., & Aharony, N. (2022). The Users’ Point of View: Towards a Model of Government Information Behavior on Social Media. Heliyon. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10146

  87.Zhitomirsky, Y., & Aharony, N. (2022). The Effect of a Patient Education Multimodal Digital Platform on Knowledge Acquisition, Self-efficacy, and Patient Satisfaction. Computers, informatics, nursing : CIN, 10.1097/CIN.0000000000000939. Advance online publication. https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000939

  88. Rothschild, N. , Aharony, N. (2022). Motivations for Sharing Personal Information and Self-Disclosure in Public and Private Facebook Groups of Mentally Ill People. Aslib Journal of Information Management (Forthcoming).

  89. Taub, G. , Elmalech, A. , & Aharony, N. (2022). Willingness to grant access to personal information among augmented reality mobile app users. Personal and Ubiquitous Computing.

  90. Hadad, S., & Aharony, N. (2022). Factors influencing researchers to publish in open-access: Is it a self-decision or a self-reinforcing cycle?" Online Information Review.

  91. Hadad, S., & Aharony, N. (2022). Librarians and academic libraries’ role in promoting open access:  What needs to change? College & Research Libraries

  92. Hadad, S., & Aharony, N. (2022). Researchers’ perceptions, patterns, motives, and challenges in self-archiving as a function of the discipline. Journal of Librarianship and Information Science.

  93. Swartz, T. , & Aharony, N. (2023). The relationship between students’ personal, personality characteristics, satisfaction and online learning during Covid-19. Meidaat (In Hebrew).

  94. Ayalon, A. , & Aharony, N. (2023).  Online learning environment: Transactional distance and connectivism,   Theory into Practice.  Meidaat (In Hebrew).

  95. Yavetz, G. , & Aharony, N. (2023). Information under lockdown: A content analysis of government communication strategies on Facebook during the COVID-19 outbreak. Heliyon.

  96. Taub, G. , Elmalech, A. , Aharony, N., & Rosenfeld, A.  (2023). Granting access to personal information while using augmented reality applications. Information.

  97.  Hadad, S., & Aharony, N. (2023). Open Access advantages as a function of the discipline: Mixed-methods studyThe Journal of Academic Librarianship 49 (4), 102746

   

    Publications – Non Referred

  89.  Web 2.0 in schools of library and information science in the

             USA:  Are we missing the boat? Ariadne, 54, January, 2008. Cited 23 (GS)

  90. Aharony N. (2009). Librarians and information scientists Blogosphere: An

              overview.  An invited chapter for Internet Issues: Blogging, the Digital Divide

              and  Digital Libraries, Nova Publishers.

  91. A guest Forum article for June 2013 Informed Librarian Online issue: Librarians

             and LIS students' attitudes towards mobile services.

   

   

  Articles in Conference Proceedings

   

  1. Dotan, G. , & Aharony, N. (2006). Information power standards in high

         schools libraries, as a basis for collaboration with school teachers: A

         snapshot. A   national conference: Study design in the age of standards, 83-

         85.   (In  Hebrew).

  2. Aharony, N. and D. R. Raban (2006). Perspectives of lecturers, students,

          and   practitioners on information economics. IADIS International

          Conference: e-  Society  2006, Dublin, Ireland, 19-24.

  3. Aharony, N., Raban, D. (2007). Economics of information goods: An

             interdisciplinary  subject for the Library and Information Science and

             MBA curricula.  Chais Conference on Instructional Technologies, 9-16. (In

             Hebrew).

  4. Aharony, N. (2008).  The use of Wiki in a knowledge management

           academic course: A qualitative investigation.  Informing Science and

           Information Technology Joint Conference, Varna, Bulgaria,

          http://2008.informingscience.org/

  5. Aharony, N. (2008).  The use of Wiki in a knowledge management

            academic course: A qualitative investigation.  Chais Conference on

             Instructional  Technologies Research, 8-13. (In Hebrew).

  6. Aharony, N. (2010).  Students' feedback in an online course: A case

             study.    Meital    8th    conference, 1-5. (In  Hebrew).

  7. Aharony, N. Bronstein, J. (2012). A Delphi Investigation into the future

           of distance education. IADIS International Conference: e-Society

           2012, Berlin,  Germany (432-437).

           http://bib.irb.hr/datoteka/575244.ES2012.pdf

  8. Aharony, N. Bronstein, J. (2012). A Delphi investigation into the future

      of distance education. Chais conference, 7-13.(In  Hebrew).

  9. Aharony, N. Bronstein, J. (2012). A Delphi investigation into the future

      of E-learning , 2nd World Conference on   Educational Technology

      Researches, Nicosia, Cyprus. Procedia - Social and Behavioral

      Sciences (p911-914).

  10. Aharony, N. (2012).  Library and information science students' perceptions

           towards  M-learning" , Meital  10th  Conference,  173-178.   (In Hebrew).

  11. Bar-Ilan J. , Aharony, N. (2013). Students' attitudes and primary insights

           towards  MOOC – An exploratory  study".  Meital Conference, 147-149.

           (In  Hebrew).

  12.  Aharony, N. (2013). Information professionals' perspectives of E-books.

            Information: Interactions and Impact (i3), 149-159. Aberdeen,

      Scotland  (p. 149-151).

  13. Aharony, N. , Bronstein, J. (2013). Information professionals' attitudes

             towards information literacy: An  exploratory  study.  Information:

             Interactions   and  Impact   (i3), 151-152. Aberdeen,   Scotland. (p. 151-

               153).

  14.  Aharony, N (2013). Factors affecting the adoption of Facebook by

              information professionals.  ASIST conference proceedings: Digital Library.

  15. Aharony, N. (2014). Cloud computing:  A comparison between educational

             technology experts' and information professionals' perspectives. Chais

               conference, (In  Hebrew).

  16. Bar-Ilan, J. , & Aharony, N. (2014). Twelve years of Wikipedia research.

         Accepted  as a poster for the ACM WebScience conference 2014, Indiana

         University, 23-26 June.

  17. Bronstein, J. , & Aharony, N. (2014). Personal and political elements of the

           use of social networks sites. Accepted for the ISIC conference 2014, Leeds,

          England, 2-5 September.

  18.  Aharony, N. , & Bar-Ilan. J. (2014). Students' perceptions on MOOCs.

     Meital Conference,   (In  Hebrew).

  19. Bar-Ilan, J. , Bronstein, J. , & Aharony, N. (2015). Israeli parties and

     party leaders on Facebook during the 2013 election campaign. Accepted

      for the iConference, 2015, New Port, California.

  20. Shonfeld, M. , & Aharony, N. (2015). Educational Technology and

     Library and Information Science students' attitudes towards ICT

          use. Chais conference  (In  Hebrew).

  21. Aharony, N. , & Goldman, R. (2016). Internet use and e-Health literacy: An Israeli perspective

              on vaccination. Poster at COLIS 9 Conference 2016, Uppsala, Sweden.

  22. Bronstein, J. , Aharony, N. , & Bar-Ilan, J. (2016).   Emotionally based discourse in the use of

             social networking sites as political platforms. Poster at ISIC 2016 conference, Zadar, Croatia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 27/10/2023