פרופ' נועה אהרוני

דוא"ל
Noa.Aharony@biu.ac.il
משרד
502/4, חדר 14
שעות קבלה
בתיאום מראש
קורות חיים

פרופ' אהרוני הינה בעלת תואר ראשון (B.A) בייעוץ חינוכי וספרות אנגלית (1983) מאוניברסיטת תל אביב, תעודת הוראה מבית הספר לחינוך (1984), תואר שני (M.A) מהמחלקה ללימודי מידע (1997) ותואר שלישי (Ph.D) מבית הספר לחינוך (2002) מאוניברסיטת בר-אילן.

Academic Positions held in the University

 Professor, Department of Information Science, 2016

Head, Department of Information Science, 2014 -

Associate Professor, Department of Information Science, 2014-2016

Senior Lecturer, Department of Information Science, 2011-2014

תחומי התמחות ועניין:

Information Literacy

Social Media

E-learning

Education of the LIS community

 

מחקר

Information Literacy

Social Media

E-learning

Education of the LIS community

 

קורסים
707 מאגרי מידע במדעי החברה
751 אוריינות מידע
949 מדיה חברתית
982-01 אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט
982-02 אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט
996-01  תואר שלישי
פרסומים

1. Aharony, N. (2004). Reference rules according to the APA style. Meidaat, 1, 81-

          86. (In Hebrew).

2. Aharony, N. (2006). Different perceptions among Library and Information Science

      students who study in three different institutions. Meidaat, 2, 27- 42. (In

      Hebrew).

3. Aharony, N. (2006). The use of learning strategies among students learning

   English  in an  Internet environment.  Dapim, 38, 153-182. (In Hebrew) (A).

4.  Aharony, N. (2007). School library and its librarians. Perceptions and attitudes of

    the pupils, teachers and librarians. Meidaat, 3, 32-44. (In Hebrew).

5. Aharony, N. (2006). The librarian and the information scientist: Different

                      perceptions among Israeli information science students. Library & Information

                      Science Research 28 (2), 235-249.

6. Aharony, N. (2006). The use of "Deep" and "Surface" learning strategies among

         students   learning  English as a foreign language in an  Internet environment.

         British Journal   of    Educational Psychology 76 (2), 851-866.

7. Aharony, N., Raban, D. (2008). Economics of information goods: An

         interdisciplinary subject for Israeli LIS and MBA curricula. Library &

        Information  Science Research 30 (2), 102-107.

8. Dotan, G., Aharony, N. (2008). Information literacy roles of library media

         specialists in high schools: Israeli perspectives. Journal of Information

         Literacy, 2 (1), ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/article/viewArticle/27

9. Aharony, N. (2009). The use of Wiki in a knowledge management academic

                   course: A qualitative investigation. Journal of Web Librarianship, 3 (1), 35-53.

10. Aharony, N. (2009). Web 2.0 use by librarians. Library & Information  Science

                      Research, 31 (1), 29-37.

11. Aharony, N. (2009). Librarians' attitudes towards marketing library services.

                      Journal  of Librarianship and Information Science, 41 (1), 39- 50.

12. Bronstein, J. Aharony, N. (2009). Views and dreams: A Delphi investigation into

                      Library 2.0 applications. Journal of Web Librarianship, 3 (2), 89.

13. Aharony,N. (2009).  The influence of LIS students' personality characteristics on

                       their perceptions towards Web 2.0 use.  Journal of Librarianship and

                      Information Science (41) 4, 227-241.

14. Aharony, N. (2009). An exploratory analysis of librarians' blogs: Their

            development,  nature and changes. Aslib Proceedings, 61 (6), 587- 604.

15. Aharony, N. (2009). Librarians and information scientists Blogosphere: An

            exploratory  analysis. Library & Information Science Research 31, 174– 181.

16. Aharony, N. (2010). LIS blogs'  comments: An exploratory analysis. Libri.  60(1),

            65-77.

17. Aharony, N. (2010). Twitter use in libraries: An exploratory analysis. Journal of

                       Web Librarianship, 4(4).

18. Aharony, N. (2010). Information literacy in the professional literature: An

                       exploratory analysis. Aslib Proceedings. 62 (3), 261-282.

19. Aharony, N. (2011). Librarians' attitudes towards knowledge management.

                       College  &    Research Libraries, 72 (2), 111-128.

20. Aharony, N. (2011). Web 2.0 in the professional LIS literature: An exploratory

                       analysis. Journal of Librarianship and   Information Science, 43, 3-13.

21. Aharony , N. (2011). Library and Information Science students' feedback in an

                       online course.  Journal of Education for Library and Information   Science, 52

                       (4), 305-  319.

22.  Aharony. N. (2012) Library and Information Science research areas: A content

             analysis of journal articles: 2007 – 2008. Journal of Librarianship and

             Information Science , 44 (1), 27-35.

23. Aharony, N. (2012).  Facebook use in libraries: An exploratory analysis. Aslib

                Proceedings.    64 (4). 358-372.

24. Aharony, N. (2012). Twitter use by three political leaders: An exploratory

           analysis.  Online Information Review, 36 (4), 587 – 603.

25. Aharony, N. (2012). Academic libraries websites: 2000- 2010.    The

           Electronic  Library, 30 (6), 764-776.

26. Aharony, N. , & Bronstein, J. (2012).  A Delphi investigation into future trends

            in E-Learning. Interactive Learning Environments.  DOI:

           10.1080/10494820.2012.738232.

27. Aharony, N. (2012). WikiLeaks comments: A study of responses to articles.

           Online  Information Review, 36 (6), 828-845.

28. Aharony, N. (2013). Facebook use by library and information science students.

            Aslib Proceedings 65 (1), 19-39.

29. Aharony, N. (2013). LIS students' perceptions towards the assimilation of e-

            books in the  library: An exploratory analysis. Journal of Education for

           Library and  Information Science, 54 (1).

30. Aharony, N. (2013). Librarians' attitudes towards mobile services.  Aslib 

             Proceedings, 65 (4), 358-375.

31. Aharony, N. , Bronstein, J. (2014). Academic librarians' perceptions on

            information literacy: The Israeli perspective. portal: Libraries and the

           Academy, 103-119.

32. Rafaeli, S. , Bar-Ilan, J. , Baruchson, S. , Aharony, N. , & Yaari, E. (2013). I just

         wanted to ask? A comparison of user studies of the citizens advice bureau

         (SHIL) in Israel. Journal of Librarianship and  Information Science.  doi:

           10.1177/0961000613497745

33. Aharony, N. LIS students’ perceptions of M-Learning.  (2014). Journal of   

          Librarianship and   Information Science, 46 (1), 48-61.

34. Aharony, N. (2014). Mobile libraries: Librarians' and students' perspectives.

            College & Research Libraries, 75 (2), 202-217.

35. Aharony, N. (2014). The effect of personal and situational factors on LIS

              students' and professionals' intentions to use E-books . Library &

             Information Science Research, 36 (106-113). 10.1016/j.lisr.2014.01.001

36. Aharony, N. (2014). Factors affecting the adoption of e-books by information

            professionals.  Journal of Librarianship and   Information Science.

            DOI: 10.1177/0961000614532120

37. Aharony, N. (2014). Factors affecting adoption of Facebook: The Israeli LIS

            community perspective. College & Research Libraries, 75 (6), 878-894.

38. Aharony, N. (2014). Factors affecting the adoption of cloud computing by

           information  professionals. The Electronic Library.

39. Aharony, N. (2014). Cloud computing:  Information professionals' and

          educational technology experts' perspectives. Library High Technology.

40. Aharony, N. , & Kooper,  Z. (2014). Content analysis of Talkbacks in articles

         dealing with elderly's abuse, violence and neglect. Meiddat (In Hebrew).

41. Bronstein, J. , & Aharony, N. (2014). Personal and political elements of the

         use of social networks sites. Information Research.

42. Aharony, N. (2014). What's App: A social capital perspective. Online Information

                 Review.

43. Aharony, N. (2015). Why do students use What's App? An exploratory study.

         Aslib Journal of Information Management, 67 (2), 136 – 158.  

44.  Aharony, N., & Prebor, G. (2015). Librarians' and Information Professionals'

         Perspectives towards Discovery Tools - An Exploratory Study. The Journal of

         Academic Librarianship, 41 (4), 429-440.

45.  Aharony, N. , & Shonfeld, M. (2015). ICT use:  Educational technology and

         library and information science students' perspectives – An exploratory study.

          IJELL.

46.  Amichai-Hamburger, Y. , Gazit, T. , Bar-Ilan, J. , Perez, O. , Aharony, N. ,

         Bronstein, J. , & Dyne, S. (2015). Psychological factors behind the lack of

        participation in online discussions. Computers in Human Behavior, 55 (A), 268-

        277. 

47.  Aharony, N.  , & Bar-Ilan, Judit (2015). Students’ reading preferences: An

          exploratory study. Journal of Librarianship and   Information Science.

48.  Prebor, G. , & Aharony, N. (2015). Discovery tools in Israeli libraries: Usage and

          satisfaction. Meidaat. (In Hebrew).  http://www.meidaat.org.il/ .

49.  Rothchield, N., Aharony, N. (2015). Empathetic communication among discourse

         participants in virtual communities of people who suffer from mental illnesses.

         Information Research

50. Aharony, N., & Gazit, T. (2015). The importance of the WhatsApp family group: An

          exploratory analysis. Aslib Journal of Information Management, 58 (2), 174-192.

51. Aharony, N. (2016). Relationships among attachment theory, social capital perspective

      personality characteristics, and Facebook self-disclosure. Aslib Journal of Information Management,     68 (3),362-386

52.  Aharony, N., & Bar-Ilan, Judit (2016). Students’ perceptions on MOOCs: An

   :exploratory study. IJELL (12). DOI

       http://www.informingscience.org/Publications/3540 

53. Aharony, N., & Shachaf , O. (2016). The effects of information overload on reference librarians. Library and Information Science Research.

54.  Bronstein, J., Gazit, T., Perez, O., Bar-Ilan, J., Aharony, N., & Amichai-Hamburger, Y. (2016). An examination of the factors contributing to participation in online forums. Aslib Journal of Information Management.

55. Aharony, N. , & Goldman, R. (2017). Internet use and e-health literacy: An Israeli perspective on vaccination. Information Research.

 56. Aharony, N. , & Gonen, S. (2017). Social Capital on Facebook. Libri.

57. Aharony, N. (2017). Factors affecting student mobile phone use: An exploratory study of LIS Israeli students. The Electronic Library, 35 (6), 1098-1121, doi.org/10.1108/EL-06-2016-0131

58. Aharony, N. , Zion, A. (2017). The Effects of WhatsApp's Use on Working Memory Performance among Youth. Journal of Educational Computing Research. https://doi.org/10.1177/0735633117749431.

59.  Mizrachi, D. , Salaz, M.,  Kurbanoglu, Serap; et al. Group Author(s): ARFIS Research Group. (2018). Academic reading format preferences and behaviors among university students worldwide: A comparative survey analysis. PLOS ONE, (13), 5.   Article Number: e0197444   

60. Aharony, N. , & Gur, H. (2017). The relationships between personality, perceptual, cognitive and technological variables and students' level of information literacy. Journal of Librarianship and Information Science.

61. Aharony, N. , Bar-Ilan, J. , Julien, H. , Kahana, M. , Kooper, T. (2017).  Acceptance of Altmetrics by LIS scholars– An exploratory study. Journal of Librarianship and Information Science.

62. Gazit, T., Bronstein, J., Amichai-Hamburger, Y., Aharony, N., Bar-Ilan, J., & Perez, O. (2018).  Active participants and lurkers in online discussion groups: A qualitative analysis of focus groups. Information Research, In Press.

63. Perez, O. , Bar-Ilan, J.,    Gazit, T. , Aharony, N. , Amichai-Hamburger, Y., &   Bronstein, J.  (2018). The prospects of E-Democracy: An experimental study of collaborative E- Rulemaking. Journal of Information Technology & Politics. In Press.

64. Gazit, T., Aharony, N. (2018). Factors explaining participation in WhatsApp groups: An exploratory study. Aslib Journal of Information Management. In Press.
 

65. Aharony, N., Gazit, T. (2018).  Students' information literacy self-efficacy: An  exploratory study. Journal of Librarianship and Information Science. In Press.

66. Bronstein, J. , Aharony, N. , & Bar-Ilan, J. (2018). Politicians' use of Facebook during Elections: Use of emotionally-based discourse, personalization, social media engagement and vividness.  Aslib Journal of Information Management.   In Press

67. Aharony, N., Gazit, T. (2019).  Factors affecting students' information literacy self-efficacy. Library Hi Tech, In press. 

68. Ben-Amran, S. , Aharony, N. , & Bar-Ilan, J. (2019). Elementary school pupils’ information literacy – a case study. Dapim. In press.

69. Gazit, T. , Amichai-Hamburger, Y., &     Aharony, N. (2019).  Tell me who you are and I will tell you which SNS you use: SNSs Participation" Online Information Review. In Press. 

70. Aharony, N. , Julien, H. , & Nadel-Kritz, N. (2019). Survey of Information Literacy Instructional Practices in Israeli Academic Libraries. Journal of Librarianship and Information Science. In Press. 

71.Cooper, T., Aharony, N., Bar-Ilan, J. and Rabin Margalioth, S. (2019). Women in academia: Abibliometric perspective. In Proceedings of the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information    Science, Ljubljana, Slovenia, June 16-19, 2019. Information Research, 24(4), paper colis1926. Retrieved from http://InformationR.net/ir/24-4/colis/colis1926.html (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/...)

72. Ben-Amran, S. , Aharony, N. , & Bar-Ilan, J. (2020). Pupils’ perspective about Information Literacy - a case study. Meidaat. In Press

73.Yavetz, G., Aharony, N. (2020). Social media in government offices: Usage and strategies. Aslib Journal of Information Management. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AJIM-11-2019-0313/full/html

74.Aharony, N., Bouchnik, D., & Reich, N. (2020). Israeli Teachers’ and teenagers’ attitude towards Information Security: A quantitative study. Meidaat.

75.Ben-Amran, S., Aharony, N., & Bar-Ilan, J. (2020).  Information Literacy education in primary schools: A case study. Journal of Librarianship and Information Science.  

76.Aharony, N., Bouchnik, D., & Reich, N. (2020). Readiness for Information  Security of teachers as a function of their personality traits and their assessment of threats. Aslib Journal of Information Management.

77. Cooper, Z. , Aharony, N. , & Bar-Ilan, J. (2021). Gender differences in the Israeli academia: A bibliometric analysis of different disciplines. Aslib Journal of Information Management.

78. Aharony, N. , & Ayalon, A. (2021). “Did it take you three years to learn how to return a book to the shelf?”: School, public, and academic librarians’ perceptions of professional self-image in relation to the social status of librarianship and information science.  Meidaat.

79. Bouchnik, D., & Reich, , & Aharony, N. (2021). Willingness to information security as a function of personality characteristics and threat assessment among adolescents. Online Information Review.

80. Yavetz, G., Aharony, N. (2021). Social media for government information dissemination: Content, characteristics and civic engagement. Aslib Journal of Information Management.

81.  Shonfeld, M., Aharony, N., Nadel-Kritz, N. (2021). Teachers’ perceived information-literacy self-efficacy. Journal of Librarianship and Information Science.

82. Rothschild, N. , Aharony, N. (2021). Self-disclosure in public and private groups of people with mental illnesses in Facebook. Online Information Review.

83. Hadad, S., & Aharony, N. (2022). Scientific publication in open and closed access among Israeli researchers: A bibliometric research. Meiddat - Information Science Journal [Hebrew].

84. Avizohar, C., Gazit, T. and Aharony, N. (2022), "Facebook medical support groups: the communication privacy management perspective", Aslib Journal of Information Management. https://doi.org/10.1108/AJIM-10-2021-0298

85. Yavetz, G., Aharony, N. and Sofer, Y.Y. (2022), "Information needs and seeking behaviors of Israeli citizens during the COVID-19 outbreak", Aslib Journal of Information Management. https://doi.org/10.1108/AJIM-06-2021-0167

86. Yavetz, G., & Aharony, N. (2022). The Users’ Point of View: Towards a Model of Government Information Behavior on Social Media. Heliyon. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10146

87.Zhitomirsky, Y., & Aharony, N. (2022). The Effect of a Patient Education Multimodal Digital Platform on Knowledge Acquisition, Self-efficacy, and Patient Satisfaction. Computers, informatics, nursing : CIN, 10.1097/CIN.0000000000000939. Advance online publication. https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000939

88. Rothschild, N. , Aharony, N. (2022). Motivations for Sharing Personal Information and Self-Disclosure in Public and Private Facebook Groups of Mentally Ill People. Aslib Journal of Information Management (Forthcoming).

 

  Publications – Non Referred

89.  Web 2.0 in schools of library and information science in the

           USA:  Are we missing the boat? Ariadne, 54, January, 2008. Cited 23 (GS)

90. Aharony N. (2009). Librarians and information scientists Blogosphere: An

            overview.  An invited chapter for Internet Issues: Blogging, the Digital Divide

            and  Digital Libraries, Nova Publishers.

91. A guest Forum article for June 2013 Informed Librarian Online issue: Librarians

           and LIS students' attitudes towards mobile services.

 

 

Articles in Conference Proceedings

 

1. Dotan, G. , & Aharony, N. (2006). Information power standards in high

       schools libraries, as a basis for collaboration with school teachers: A

       snapshot. A   national conference: Study design in the age of standards, 83-

       85.   (In  Hebrew).

2. Aharony, N. and D. R. Raban (2006). Perspectives of lecturers, students,

        and   practitioners on information economics. IADIS International

        Conference: e-  Society  2006, Dublin, Ireland, 19-24.

3. Aharony, N., Raban, D. (2007). Economics of information goods: An

           interdisciplinary  subject for the Library and Information Science and

           MBA curricula.  Chais Conference on Instructional Technologies, 9-16. (In

           Hebrew).

4. Aharony, N. (2008).  The use of Wiki in a knowledge management

         academic course: A qualitative investigation.  Informing Science and

         Information Technology Joint Conference, Varna, Bulgaria,

        http://2008.informingscience.org/

5. Aharony, N. (2008).  The use of Wiki in a knowledge management

          academic course: A qualitative investigation.  Chais Conference on

           Instructional  Technologies Research, 8-13. (In Hebrew).

6. Aharony, N. (2010).  Students' feedback in an online course: A case

           study.    Meital    8th    conference, 1-5. (In  Hebrew).

7. Aharony, N. Bronstein, J. (2012). A Delphi Investigation into the future

         of distance education. IADIS International Conference: e-Society

         2012, Berlin,  Germany (432-437).

         http://bib.irb.hr/datoteka/575244.ES2012.pdf

8. Aharony, N. Bronstein, J. (2012). A Delphi investigation into the future

    of distance education. Chais conference, 7-13.(In  Hebrew).

9. Aharony, N. Bronstein, J. (2012). A Delphi investigation into the future

    of E-learning , 2nd World Conference on   Educational Technology

    Researches, Nicosia, Cyprus. Procedia - Social and Behavioral

    Sciences (p911-914).

10. Aharony, N. (2012).  Library and information science students' perceptions

         towards  M-learning" , Meital  10th  Conference,  173-178.   (In Hebrew).

11. Bar-Ilan J. , Aharony, N. (2013). Students' attitudes and primary insights

         towards  MOOC – An exploratory  study".  Meital Conference, 147-149.

         (In  Hebrew).

12.  Aharony, N. (2013). Information professionals' perspectives of E-books.

          Information: Interactions and Impact (i3), 149-159. Aberdeen,

    Scotland  (p. 149-151).

13. Aharony, N. , Bronstein, J. (2013). Information professionals' attitudes

           towards information literacy: An  exploratory  study.  Information:

           Interactions   and  Impact   (i3), 151-152. Aberdeen,   Scotland. (p. 151-

             153).

14.  Aharony, N (2013). Factors affecting the adoption of Facebook by

            information professionals.  ASIST conference proceedings: Digital Library.

15. Aharony, N. (2014). Cloud computing:  A comparison between educational

           technology experts' and information professionals' perspectives. Chais

             conference, (In  Hebrew).

16. Bar-Ilan, J. , & Aharony, N. (2014). Twelve years of Wikipedia research.

       Accepted  as a poster for the ACM WebScience conference 2014, Indiana

       University, 23-26 June.

17. Bronstein, J. , & Aharony, N. (2014). Personal and political elements of the

         use of social networks sites. Accepted for the ISIC conference 2014, Leeds,

        England, 2-5 September.

18.  Aharony, N. , & Bar-Ilan. J. (2014). Students' perceptions on MOOCs.

   Meital Conference,   (In  Hebrew).

19. Bar-Ilan, J. , Bronstein, J. , & Aharony, N. (2015). Israeli parties and

   party leaders on Facebook during the 2013 election campaign. Accepted

    for the iConference, 2015, New Port, California.

20. Shonfeld, M. , & Aharony, N. (2015). Educational Technology and

   Library and Information Science students' attitudes towards ICT

        use. Chais conference  (In  Hebrew).

21. Aharony, N. , & Goldman, R. (2016). Internet use and e-Health literacy: An Israeli perspective

            on vaccination. Poster at COLIS 9 Conference 2016, Uppsala, Sweden.

22. Bronstein, J. , Aharony, N. , & Bar-Ilan, J. (2016).   Emotionally based discourse in the use of

           social networking sites as political platforms. Poster at ISIC 2016 conference, Zadar, Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 18/10/2022