מדיניות כתב העת

אתיקה

המערכת תקפיד על שמירת האתיקה המקצועית וכללי הכתיבה האקדמית דהיינו: שמירה על יושר אינטלקטואלי, הצגת עבודות מקוריות, הימנעות מזיוף ממצאים ומשימוש לא הוגן במקורות מידע אחרים, אמירת דבר בשם אומרו ורישום ביבליוגרפי מדויק.

מערכת "מידעת" לא תפרסם מאמרים שנשלחו או ראו אור בכל מקור אחר בארץ  או בחו"ל, להוציא מאמרים שהתפרסמו בחו"ל וקבלו היתר מבעל הזכויות לפרסום בתרגום לעברית.

 

תהליך ההערכה

בתהליך החלטה על פרסום מאמר המערכת מסתייעת בחוות דעת של קוראים מעריכים.

תהליך השיפוט הינו אנונימי לשני הצדדים (double-blinded review).

במקרה של חוסר הסכמה משמעותי בין הקוראים המעריכים יתכן שהמערכת תפנה לקורא מעריך נוסף לפני קבלת ההחלטה הסופית על פרסום המאמר. 

המערכת, תוך עיון בחוות הדעת ובמאמר,,מחליטה האם:

לקבל את המאמר, לקבל את המאמר לאחר עריכת שינויים,  לבדוק שנית את התאמת המאמר לכתב העת לאחר עריכת שינויים קלים או מהותיים, לא לקבל את המאמר.

הערות המעריכים והמערכת מועברות בעילום שם למחברי המאמרים.

אחריות

האחריות על תוכן המאמרים ועל תוכן המודעות המתפרסמים ב"מידעת" היא על הכותבים והמפרסמים בלבד.

 

הנחיות לכותבים

למחברים

בעת הגשת העבודה לכתב העת תכלול:

  1. דף שער נפרד שעליו יופיעו בעברית ובאנגלית: שם המחבר ותוארו,  שייכות מוסדית, כתובת דואר,, כתובת דואר אלקטרוני,  מספרי טלפון.
  2. תקצירים של המאמר באנגלית ובעברית (עד 250 מלים כל תקציר).
  3. רשימה של עד 5 מילות או מושגי מפתח.
  4. קובץ עם המסמך המקורי בלי פרטים מזהים של המחבר/ים. המסמך חייב לכלול את רשימת המקורות שעליהם מסתמך המחבר בהתאם לכללי הכתיבה של המהדורה האחרונה של כללי ה .APA

פורמט

על הפרסום להיות כתוב כמסמך WORD  גודל גופן 12 ; רווח בין שורות: שורה וחצי; רווח בין פסקאות: רווח כפול ללא הזחה פנימה בתחילת פסקה; מיספור העמודים  למטה בצד שמאל הערות שוליים  כחלק מגוף הטקסט.

 

את המאמר יש לשלוח למערכת בדואר אלקטרוני:  noa.aharony@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 23/10/2019