מדוע חוסכי פנסיה נמנעים ממידע? - נספח

בחזרה למאמר

חלק א'

 1. האם יש לך כרגע חסכון פנסיוני פעיל שאתה והמעביד הנוכחי מפרישים אליו כספים?
 1. כן
 2. לא
 3. לא יודע

 

 1. מי יזם את ההצטרפות לחיסכון הנוכחי?
 1. אני                                                     
 2. מקום העבודה                   
 3. לא זוכר


 

 1. אם אין לך כרגע חיסכון פנסיוני פעיל או שאינך בטוח, ומקום העבודה הנוכחי אינו מקום העבודה הראשון שלך, האם היה לך בעבר חיסכון פנסיוני אצל מעסיק אחר?
 1. כן
 2. לא
 3. לא יודע

 

 1. אם היה לך חיסכון פנסיוני אצל מעסיק קודם, האם ידוע לך מה הסטטוס של החיסכון כיום?
 1. לא יודע
 2. החיסכון קיים אך אינו פעיל
 3. החיסכון עבר יחד אתי למקום העבודה החדש
 4. מקום העבודה החדש פתח עבורי חיסכון חדש
 5. אחר (אנא פרט) ______

 

 1. האם אתה יודע מה שם החברה שמנהלת עבורך את החיסכון הפנסיוני?
 1. כן
 2. לא
   
 1. האם אתם יודע כמה כסף חסכת עד היום?
 1. כן
 2. לא

 

 1. באיזה מקורות מידע אתה משתמש כדי לחפש מידע על הפנסיה (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת ולהוסיף תשובות)
   
 1. בעל מקצוע מוסמך: יועץ פנסיוני/משווק פנסיוני/סוכן ביטוח
 2. חברים
 3. משפחה
 4. עיתונות כלכלית
 5. אתרי אינטרנט של חברות הפנסיה
 6. אתרי אינטרנט של משרד האוצר
 7. בלוגים
 8. פייסבוק
 9. אחר ________________

חלק ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלק ג'

 1. אני ממעט לחפש מידע חדש לגבי הפנסיה שלי כי... (אנא השלם)
  ________________________________________________________
  ________________________________________________________

חלק ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלק ה' - שאלון אוריינות פנסיונית

בחלק זה תישאל שאלות ידע לגבי תוכניות פנסיוניות (הערה: רק קוראי הנספח ייחשפו לתשובות).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלק ו' – שאלון דמוגרפי

 1. מין ז/נ
 2. גיל                 ______
 3. השכלה                         א. תיכונית                          ב. אקדמית – תואר ראשון                      ג. אקדמית – תואר שני                  
 4. מצב סוציו-אקונומי: אנא ציינו הכנסה ברוטו לחודש:

א. 0-5,000                          ב. 5,001-10,000                ג. 10,001-15,000                            

ד. 15,001-20,000                             ה. 20,001 או יותר

 

תאריך עדכון אחרון : 22/06/2021