Information disruptions and disruptive information sources in the practice of law: Obstacles in gathering information, through an Israeli lens

תאריך
מחבר
Yosef Solomon
הוצאה
SAGE
תקציר

מקורות מידע מקצועיים נתפשים ככאלו שמספקים את המידע שנחוץ ומסייע. אך האמת שונה. מחקר חדש של ד"ר יוסף סולומון מצא כי מקורות מידע שבשימושם של עורכי דין בישראל – לעיתים דווקא משבשים את עבודתם המשפטית. במחקר איכותני שערך ופורסם בימים אלו ב-Journal of Librarianship and Information Science ד"ר סולומון מצביע על שבעה מקורות מידע משבשים ועל שלושה היבטי שיבוש מידע (גישה, תוכן ושמישות), שמערימים קשיים מעשיים על אוריינות המידע של עורכי דין בפרקטיקה המשפטית ועשויים אף לחבל באינטרס הלקוחות המיוצגים. המחקר נוגע ב"צד האפל" של התנהגות איתור המידע המקצועית, שאינו נחקר כמעט, ותורם להבנה מלאה ונאמנה יותר של פרקטיקת המידע בענף המשפט.

תאריך עדכון אחרון : 06/06/2022