שינויים בספריות האקדמיות בישראל, בעקבות משבר הCovid 19, ספריית אוניברסיטת חיפה כמקרה בוחן - נספחים

בחזרה למאמר

א. שאלות הריאיון המובנה

יוני 2020

 1. על איזה שירות/יחידה את.ה אמונ.ה (פרט.י בקצרה את תפקידה בספרייה)? – נשאלה רק במועד הראשון, יוני 2020.
 2. אילו שירותים או תפקידים השתנו ביחידה שלך?
 3. אילו שירותים או תפקידים נשארו כשהיו?
 4. אילו שירותים או תפקידים חדשים נוצרו ולאיזה צורך?

דצמבר 2020

 1. אילו שירותים או תפקידים השתנו ביחידה שלך?
 2. אילו שירותים או תפקידים נשארו כשהיו?
 3. אילו שירותים או תפקידים חדשים נוצרו ולאיזה צורך?
 4. האם היו יותר דיונים, שיתופי מידע או פרויקטים משותפים בקבוצות המקצועיות הארציות, בהן את.ה חבר.ה – בתקופת הקורונה?
 5. מה השתנה בדיוני הקבוצות המקצועיות בתקופת הקורונה?
 6. האם בעקבות תקופת הקורונה נולדו מיזמים של שת"פ ברמה ארצית?

 

ב. טבלה מספר 1 – סיכום תשובות הראיונות

בטבלה מפורט סיכום התשובות בראשי פרקים לפי השאלות, בהתאמה. התשובות מתייחסות לשני המועדים (יוני 2020, דצמבר 2020).

 

יחידה

שירות נשאר כשהיה

שירות שהשתנה

שירות שהתחדש

שת"פ ארצי

אתרי הספרייה

תכנון, כתיבה ועדכון שוטף של אתר הספרייה ואתרי המשנה. הפקת מידעונים תקופתיים לסגל ולסטודנטים עדכון ערכים בויקיפדיה וכתיבה שוטפת ועדכון דפי המדיה החברתית של הספרייה

 

 • עדכון שוטף על שירותי הספרייה, חדשות הספרייה ועדכונים
 • שעות פתיחה
 • שירותים מרחוק

 

 • פרסום רציף של כל שינוי ועדכון באתר וברשתות החברתיות
 • שירותים מרחוק
 • פרסום שירותי יעץ מרחוק ב-VC ובוואטסאפ
 • פרסום סריקה לפי דרישה של צוות השאלה בין-ספרייתית

 

 • נוצר דף ייעודי לשירותי הספרייה בזמן המגיפה
 • משאבי מידע שנפתחו עבור הסגל והסטודנטים
 • אלמנט חברתי של פרסום תמונות ספרנים בעבודה מהבית
 • מפגשים אישיים מצולמים
  "ספריות בימי קורונה"

השאלה בין-ספרייתית

מאפשרים לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה להזמין פריטי מידע מספריות אחרות בארץ ובחו"ל

 

 

 • אספקת פריטי מידע מספריות אחרות
 • אספקת פריטי מידע מודפסים בפורמט דיגיטלי (לאחר סריקה), מאוסף הספרייה
 • שימוש בתוכנת RAPIDILL לאספקת חומרים מודפסים מהספרייה

 

 • אספקת סריקות מהאוסף המודפס ללא תשלום
 • ניהול קובץ משותף לספריות
  פעילות בזמן אמת ועדכון הפריטים
  והמידע שהן יכולות לספק לספריות אחרות

השאלה ואיתור
ארגון וסידור פיזי של האוסף והשאלת פריטים מתוכו

 • איתור, ארגון וסידור האוספים הפיזיים

 

 • ירידה בכמות ההשאלות
 • הסדרת כתבי ערבות להשאלה מספריות אחרות
 • הארכה אוטומטית וביטול קנסות

 

 • איתור ספרים על המדף והכנה לאיסוף מהכניסה
 • ספר עד הבית

 

 

 • שיתוף בנושא בידוד ספרים
 • ערבויות הדדיות

 

 

יעץ

 • מתן סיוע באיתור מקורות מידע ביבליוגרפיים לצורך כתיבת עבודות, מחקרים ומאמרים, כמו גם הקניית אוריינות מידע ומיומנויות חיפוש עצמאיים במאגרי מידע ובמערכות שונות לדליית מידע
 • כל שירותי היעץ מרחוק: בדואר אלקטרוני, בשיחוח ובוואטסאפ
 • שירותי יעץ מידעני אישי לתלמידי מחקר וחוקרים
 • שירותי יעץ פנים אל פנים הוחלפו בשירותים וירטואליים בלבד
 • שירות יעץ אישי לתלמידי מחקר וחוקרים בעזרת תוכנת זום.
 • ההדרכות הפרונטליות בוטלו וחלק קטן התקיים באמצעות הזום
 • פניות רבות לשירות היעץ מרחוק בבקשה לסריקות של חומרים מהאוסף הפיזי
 • נוסף ערוץ של יעץ מרחוק בתוכנת זום
 • האינטראקציה עם המשתמשים הפכה להיות וירטואלית לחלוטין
 • בנוסף לסיוע מידעני מקצועי, נוספו פניות רבות גם בנושאים מנהליים
 • טופס וואטסאפ – צ'אט לתיעוד פניות
 • איתור קרנות מחקר
 • קבוצת וואטסאפ פעילה
  להתייעצויות יומיות
 • בדיקת מערכת ניהול ידע

של שאלות יעץ  

כתבי עת

רכישה, טיפול ובקרה על כתבי עת ומאגרי מידע שהספרייה מנויה עליהם. כמו כן היא עוסקת בהנגשה של חומרים אלקטרוניים למשתמשי הספרייה

 

 

 • רכישת מנויים והסדרת גישה מרחוק לכתבי עת ומאגרי מידע
 • דיון ויידוע (לחברי סגל רלוונטיים) על מאגרי מידע חדשים והפעלת תקופת ניסיון

 

 • הנגשה, הסדרה ויידוע על משאבי מידע שנפתחו חינם על ידי ספקי התוכן
 • לחלופין, בעקבות הודעות מו"לים על הסגירה, הסרת המשאבים ובחינת רכישת מינוי

 

 • פתיחת משאבי מידע שהספרייה אינה מנויה עליהם
 • שת"פ ליצירת סטנדרטים אחידים
  לספרים אלקטרוניים בעברית

מערכות מידע ספרייתיות

אחראי על מערכות המידע וציוד הקצה בספרייה. עוד נותן הענף פתרונות טכנולוגיים לצורכי הצוות וההנהלה

 

 • תמיכה ביעץ מרחוק באמצעות מייל ובאמצעות וואטסאפ
 • עדכון חומרה ותוכנה
 • תחזוקת מערכות הספרייה, אתר הספרייה והאתרים ברשתות החברתיות

 

 • תמיכה במפגשים וירטואליים של סגל הספרייה
 • שינוי והתאמת מערכות מידע
 • פיתוח יישומים חדשים כמו הלנת ספרים לצורך היגיינה
 • מעקב אחר מספר נכנסים

 

 • תמיכה בעבודה מהבית
 • תמיכה בהוראה
 • רכישת רישיונות זום
 • מערכת זימון פגישות לכניסה מבוקרת
 • רכישת ציוד תומך בזום
 • תמיכה ביעץ מרחוק באמצעות זום

הטמעת מערכת "לגאנטו" לחומרים לקורסים

 • פורום משתמשי "מערכות אקס ליבריס ישראל" (מאל"י) – הרצאות העשרה לכלל קהילת המשתמשים (חמישי ב-10:00)
 • בדיקת פתרונות השאלה עצמית
 • שת"פ בנושאי התחברות מרחוק

ענף תוכן דיגיטלי ואוספים מיוחדים

הנגשה ושימור של חומרים ראשוניים לצורך מחקר והוראה. עוד בענף נמצאים האוספים המיוחדים של הספרייה הכוללים אוסף קרטוגרפי, אוסף סרטים, אוסף נדירים ואחרים

 

 

 • המחלקה עסקה באותם תפקידים – בעיקר בעבודה מהבית
 • הוכפל מספר הפניות (בהשוואה לאשתקד) לשימוש בסרטים לקורסים. הגיעו פניות גם ממרצים שעד כה הקרינו את הסרטים באופן פרונטלי בכיתה או לא עשו בהם שימוש כלל

 

 • הוטמעה מערכת חדשה ("לגאנטו") לשיוך פריטי ספרייה לאתר הקורס בסביבת הלמידה המקוונת – Moodle במערכת נעשה שימוש רב בשיוך הסרטים לקורסים השונים

 

פורום מנהלי הספריות "המתמדת"
קבוצת עבודה של מנהלי הספריות האוניברסיטאיות והספרייה הלאומית

-----------------------

------------------------

-------------------------

 • שת"פ בנושא סריקות פריטים
  מודפסים והגדרת שימוש נאות
  וזכויות יוצרים
 • מו"מ לרכישות משותפות של
  חבילות תוכן בזכות הכוח של האיחוד לא נרשמו עליות מחירים

 

שירותים טכניים
רכישה, קיטלוג ומיון של ספרים פיזיים ואלקטרוניים בעברית ובלועזית

 

 • טיוב הקטלוג
 • בדיקת קישורים שבורים לחומרים אלקטרוניים מהרשת

 

 • דיגיטציה של פריטי חובה לקורסים

 

 • הנגשת פריטים פיזיים בצורה דיגיטלית
 • רכישה מואצת של ספרים אלקטרוניים להוראה
 • הכנסת דיסרטציות למאגר PQDT כדי לאפשר גישה מקוונת לטקסט מלא

 

 • דו"חות לטיוב המידע בקטלוגים הארציים
 • מפגשים וירטואליים קצרים ודחופים
 • הקמת קבוצת דיון

 

 

תאריך עדכון אחרון : 22/02/2022