תפקיד הספרייה בניהול נתוני מחקר: המקרה של ספריית אוניברסיטת אדינבורו - נספח א

נספח 1: טופס הסכמה מדעת

Title: Collaborating with Research Data

Consent Form for Interviews:  a Qualitative study

Thank you for reading the information sheet about the interview sub-study. If you are happy to participate then please complete and sign the form below. Please initial the boxes below to confirm that you agree with each statement:

 

בחזרה למאמר

 

תאריך עדכון אחרון : 23/04/2020