ספרים חדשים 1-3/2012

 

ספרים חדשים 1-3/2012 New Books

ספרים חדשים - New Books

 

 

Laura Bowering Mullen
Open access and its practical impact on the work of academic librarians : collection development, public services, and the library and information science literature
Oxford : Chandos Pub., c2010
1216418
070.57973 MUL o

 

Bunch, Allan
More than just books : a short guide to community information in libraries
Sudbury [Eng.] : Branch and Mobile Libraries Group of the Library Association, 1979
1199946
028.7 BUN m

 

School Library Associatlon
Routines : managing a small school library
Oxford : The Association, 1980
1199943
027.82 ROU 1980

 

David D. VanHoose
E-commerce economics
Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, c2011
1216240
381.142 VAN-HOO e2

 

Seth Giddings with Martin Lister
The new media and technocultures reader
Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, c2011.
1216236
302.23 NEW 2011

 

Jeffrey M. Stanton, Indira R. Guzman, and Kathryn R. Stam
Information nation : education and careers in the emerging information professions
Medford : Information Today, c2010
1216239
020.711 STA i

 

Maximiliano Firtman
Programming the mobile Web
Sebastopol, CA ; Farnham [England] : O'Reilly, c2010
1216227
005.276 FIR p

 

Giulio Bai
JQuery mobile first look : discover the endless possibilities offered by jQuery mobile for rapid mobile web development
Birmingham, U.K. : Packt Pub., c2011.
1216229
005.133 BAI j

 

Nicholas C. Zakas
High performance JavaScript
Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly/Yahoo! Press, c2010
1216232
005.2762 ZAK h

 

Michael P. Sauers
Blogging and RSS : a librarian's guide
2nd ed.
Medford, N.J. : Information Today, c2010
1215775
025.04 SAU b2

 

‫ תמר אשורי.
מהטלגרף עד המחשב : היסטוריה של אמצעי התקשורת
תל אביב : רסלינג, 2011
1219234
384.09 אשו.מה תשע"א ‬

 

חנן דה לנגה
אקס ליבריס : ספריות וספרים
[תל אביב] : מוזיאון תל-אביב לאמנות, [תשע"ב] 2011. ‬
1218948
745.2 דה-לנג.אק תשע"ב

 

Philip Seib, Dana M. Janbek
Global terrorism and new media : the post Al-Qaeda generation
London : Routledge, c2011
001216234
363.325 SEI g

 

Ikujiro Nonaka, Ryoko Toyama and Toru Hirata
Managing flow : a process theory of the knowledge-based firm
Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, c2008
001215776
658.4038 NON m

 

Efraim Turban
Business intelligence : a managerial approach
Boston : Prentice Hall c2011
1216243
658.472 BUS 2011

 

Lynn Ritzenthaler
Preserving archives & manuscripts
Chicago : Society of American Archivists, c2010
1211883
025.84 RIT p2

 

Anthi Katsirikou, Christos H. Skiadas(Eds)
Qualitative and quantitative methods in libraries : theory and applications : proceedings of the International Conference on QQML2009, Chania, Crete, Greece, 26-29 May 2009
International Conference on QQML (2009 : Chania, Greece)
Singapore ; : Hackensack, NJ :. : World Scientific, c2010.
1215778
020.72 ICQQML 2009


 

Peter Hernon, Robert E. Dugan, and Danuta A. Nitecki
Engaging in evaluation and assessment research
Santa Barbara, Calif. : Libraries Unlimited, c2011
1208020
027 HER e

 

Nancy Dowd, Mary Evangeliste, & Jonathan Silberman
Bite-sized marketing : realistic solutions for the overworked librarian
London : Facet Publishing, c2010
1212232
021.7 DOW b

 

Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling
Cartography : visualization of spatial data
New York : Guilford Press, c2010
1212223
526 KRA c3

 

Christo El Morr, Pierre Maret
Virtual community building and the information society : current and future directions
Hershey, PA : Information Science Reference, c2012
1212151
303.4833 VIR 2012

 

Ricardo Gomez
Libraries, telecentres, cybercafes and public access to ICT : international comparisons
Hershey, PA : Information Science Reference, c2012.
1212175
025.50285 LIB 2012

 

Efraim Turban, David King, Judy Lang
Introduction to electronic commerce
Boston ; : Pearson Education, c2011
001216241
658.84 TUR i3

 

Murtha Baca
Introduction to metadata
Los Angeles, CA : Getty Research Institute, c2008
1215765
005.7 INT 2008

 

Esharenana E. Adomi. (ed.)
Handbook of research on information communication technology policy : trends, issues and advancements (vol.1-2)
Hershey, PA : Information Science Reference, c2011
1212735
303.4833 HAN 2011 


G.G. Chowdhury ;Sudatta Chowdhury
Information users and usability in the digital age
London : Facet, c2008
1155142
025.52 CHO i

 

Arthur Asa Berger
Media and communication research methods : an introduction to qualitative and quantitative approaches
Thousand Oaks : SAGE Publications, c2011
1215777
302.23072 BER m2

 

Boomers and beyond : reconsidering the role of libraries
Pauline Rothstein and Diantha Dow Schull (Eds.)
Chicago : American Library Association, c2010
1215768
027.622 BOO 2010

 

קוטלר פיליפ, קווין קלר והורניק יעקוב
ניהול השיווק (כרכים א,ב)
רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, (תשע"ב [2011])-2012
1218243
658.8 קוט.נה תש"ב

 

Stoyan Stefanov
Object-oriented JavaScript : create scalable, reusable high-quality JavaScript applications and libraries
Birmingham, UK : Packt Publishing, c2008
1215763
005.2762 STE o

 

Ng,Kwong Bor
Using XML : a how-to-do-it manual and CD-ROM for librarians
New York : Neal-Schuman Publishers, c2007.
1208532
006.74 NG u

 

וולטר אייזקסון
סטיב ג'ובס
‫ (בן-שמן) : מודן, [תשע"ב 2011]
001217509
338.761004 איז.גו תשע"ב

פלביו מנטלמכר
מפת הדרכים בעולם ה- ICT
[תל אביב] : בינת תקשורת מחשבים, [תשע"א] 2011
1218076
005.71 מנט.מפ תשע"א