ספרים חדשים 4-6/2011

ספרים חדשים - New Books - 4-6/2011

 ספרים חדשים - New Books

 

 

 

‫ אילון, שרון
‫ מידענים צעירים : מידענות ברשת הלכה למעשה!
‫ (תל אביב) : מט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, המחלקה לאוריינות חברה ותרבות, (תשס"ג).
 1154548
 004.67807 איל.מי תשס"ג ‬    

 

בירקן, אודי
GPS לעסקים: השיטה לניהול מוצלח של עסק: המדריך השימושי לניהול מוצלח של עסק
(רמת השרון): הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל: (2010)
1207932
E338.642 ביר.ג'י תש"ע

 

יורם עשת-אלקלעי, אבנר כספי, סיגל עדן, ניצה גרי, יואב יאיר (עורכים)
‫האדם הלומד בעידן הטכנולוגי 
כנס צ'ייס (השישי) למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 : יום חמישי, יג באדר א תשע"א, 17 בפברואר 2011
ספר הכנס
‫ [רעננה] : האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, 2011
1206227
371.33 אדם.הל תשע"א

 

בן-יוחנן, מיכל
אוגי האוגר
‫(תל-אביב): (סער): (המחברת), (תשע"א)
1206835
028 בן-יוח.או תשע"א


קמחי, ערן
האינטרנט : מה חדש בהופעת החדש?
(תל-אביב) : רסלינג, (2010)
1200408
004.678 קמח.אי תש"ע ‬

 

ברקוביץ, ניצה (עורכת)
סוציולוגיה של ארגונים: מקראה 
(רעננה): האוניברסיטה הפתוחה, (תשע"א 2010)
1204683
‫658 סוצ.של תשע"א

 

Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribeiro-Neto
Modern information retrieval: the concepts and technology behind search
Harlow, England: Addison-Wesley, c2011
1156729
025.04 BAE-YAT m2


O'Beirne, Ronan
From lending to learning : the development and extension of public libraries
Oxford : Chandos, c2010..
1175815
027.4 O-BEI f

 

‫ פישר, ערן
קפיטליזם בעידן התקשורת הדיגיטלית: הכלכלה החדשה ושיח הטכנולוגיה
(תל אביב): רסלינג, (2011)
1205325
‫ 330.122 פיש.קפ תשע"א

 

Early printed books as material objects: proceedings of the conference organized by the IFLA Rare Books and Manuscripts Section, Munich, 19-21 August 2009 / edited by Bettina Wagner and Marcia Reed
Berlin; New York: De Gruyter Saur, c2010
1204772
094.2 EAR 2010

‫ גולדשטין, אלון
‫ המגדל של עלמא
תל-אביב: ידיעות אחרונות: ספרי חמד, (2011)
1206702
028 גול.מג תשע"א

 

Gladney, Henry M:
Preserving digital information
Berlin : Springer, c2010
1202981
025.840285 GLA p


Cohen, Akiba A. & Lemish, Dafna & Schejter, Amit M
The wonder phone in the land of miracles: mobile telephony in Israel
Cresskill, N.J.: Hampton Press, c2008
1178018
E384.535 COH w

 

Stark, Jonathan
Building iPhone apps with HTML, CSS, and JavaScript
Sebastopol, CA: O'Reilly, c2010.
1191233
005.26 STA b

 

Hart, Amy
The RDA primer: a guide for the occasional cataloger
Santa Barbara, Calif.: Linworth, c2010.
1193721
025.32 HAR r

 

Carpenter, Kenneth E., 1936-:
The first 350 years of the Harvard University Library : description of an exhibition
Cambridge, Mass. : Harvard University Library, c1986..
1201935
027.77309 CAR f


Richard Beach ... [et al.]
Teaching writing using blogs, wikis, and other digital tools
Norwood, Mass. : Christopher-Gordon Publishers, c2009
1177280
808.0420712 TEA 2009