ספרים חדשים - New Books - 5-8/2010

2009, ספרים חדשים - new books 

 

  

Peterson, Shelley S. & Booth, David & Jupiter, Carol (eds.)

Books, media, & the Internet : children's literature for today's classroom

Winnipeg : Portage & Main Press, c2009..

001177614

372.640785 BOO 2009

 

Fontichiaro, Kristin (editor)

21st-century learning in school libraries

Santa Barbara, Calif. : Libraries Unlimited, c2009..

001180969

027.80973 TWE 2009

 

Daft, Richard L

Understanding the theory and design of organizations

Mason, OH: South-Western, c2010

001190956

658.4 DAF u10

 

 סמואל, יצחק

פתולוגיה ארגונית : חייהם ומותם של ארגונים

(תל-אביב) : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, (2010).

001190236

‫302.35 סמו.פת תש"ע

 

דולוורת, מיקל

כחם של קשרים

‫(תל-אביב) : מטר : המי"ל, (תש"ע).

001188821

‫650.13 דול.כח תש"ע

 

 

Murero, Monica & Rice, Ronald E. (eds.)

The internet and health care : theory, research, and practice

Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, c2006

001183302

362.110285 INT 2006

 

Brier, Soren

Cybersemiotics : why information is not enough!

Toronto : Univ. of Toronto Press, c2008

001174083

003.54 BRI c

 

Briggs, Asa  and Burke, Peter

A social history of the media : from Gutenberg to the Internet

Cambridge : Polity, c2009

1177611

302.2309 BRI s3

 

Lerner, Fred

The story of libraries : from the invention of writing to the computer age

 New York : Continuum, c2009

1175777

027.009 LER s2

 

 קוה, גתית

 ‫נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית [ב]: מקראה

(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"ח)

001156096

612.82 קוה.נו תשס"ח

 

קוה, גתית

נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית [א]: מבוא ומדריך קריאה 

‫ (רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"ח)

001156096

‫ 612.82 קוה.נו תשס"ח

 

זכאי, דן; גרונאו, נורית

פסיכולוגיה קוגניטיבית כרך ב

(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תש"ע 2009)

001176836

‫ 153.4 פסי.קו תש"ע

 

Laudon, Kenneth & Traver, Carol Guercio

e-Commerce 2010

Boston : Pearson Education, c2010

001190947

658.84 LAU e6

 

לאה קסן, מיכל קרומר-נבו (עורכות).

נתוח נתונים במחקר איכותני

 (באר-שבע) : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, (תש"ע).

001187700

‫ 300.72 נתו.נת תש"ע

 

Choukhande, V. G.

 Information needs and information seeking behavior: library and information science research

Amravati: New Delhi: Shivneri Publisher & Distributors;, Sole distributors, Adhyayan Publisher & Distributors,., 2008

001177388

025.58 CHO i

 

Cuninghame, Keith

Guidelines for legislative libraries

Berlin : De Gruyter Saur, c2009

001187061

027.65 CUN g2

 

Gurtner, Daniel M

Second Baruch : a critical edition of the Syriac text : with Greek and Latin fragments

London : T & T Clark, c2009

001183484

T957 GUR s

 

National LOEX Library Instruction Conference (35th : 2007 : San Diego, California)

Uncharted waters : tapping the depths of our community to enhance learning ; Thirty-fifth National LOEX Library Instruction Conference

Ypsilanti, Mich. : Published for the University Library, Eastern Michigan University, by LOEX Press, c2009

001190747

025.5 NLLIC 2007

 

White, Ryen W

Exploratory search : beyond the query-response paradigm

an Rafael, Calif.: Morgan & Claypool Publishers, c2009

001177767

025.04 WHI e

 

מחקר נרטיבי: תיאוריה יצירה ופרשנות.

[תל אביב] : מכון מופ"ת, בית הספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות : הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, (תש"ע).

1186235

300.72 מחק.נר תש"ע

 

כתיבת התוכנית: חברת יעדים הנחיית תהליכים חברתיים וארגוניים בע"מ תכנית אסטרטגית ספריות ציבוריות בישראל.

[ירושלים] : משרד המדע התרבות והספורט, מנהל התרבות, המחלקה לספריות : חברת יעדים הנחיית תהליכים חברתיים וארגוניים בע"מ, (2009).

001187833

‫E027.4 תכנ.אס תשס"ט

 

Valerie Horton and Bruce Smith

Moving materials : physical delivery in libraries

Chicago : American Library Association, c2010

001175767

025.6 MOV 2010

 

Zmuda, Allison

Librarians as learning specialists : meeting the learning imperative for the 21st century

Westport, Conn. : Libraries Unlimited, c2008

001177413

023.7 ZMU l

 

לוי, מוריה

ניהול במאה ה-21

תל אביב : ROM knowledgeware, נובמבר 2009 [תש"ע]

001186627

‫ 658.4 לוי.נה תש"ע

 

Shannon Graff Hysell

Recommended reference books for small and medium-sized libraries and media centers

Westport, Conn. : Libraries Unlimited ;, c2009

001175981

011.02 REC 2009

 

Bartram, Alan

Typeforms : a history

London :   New Castle, DE : British Library ; Oak Knoll Press, c2007

001178640

686.224 BAR y

 

Myers, R., Harris, M. and Mandelbrote, G. (eds)

Books for sale : the advertising and promotion of print since the fifteenth century

New Castle, DE : London : Oak Knoll Press ; British Library, c2009.

001178629

381.4500209BOO 2009