הנחיות לתלמידי תואר שני המבקשים פטור מלימודי השלמה

ניתן לקבל פטור מקורס השלמה רק על סמך לימודים אקדמיים קודמים במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, לא כולל מכינות.

הקריטריונים למתן הפטור הם:

  • לימוד קודם של סילבוס מלא המתאים בתוכנו וברמתו למסגרת הלימודים הנוכחית;
  • ציון שאינו נופל מ-80;
  • לא עברו יותר מ-5 שנים קלנדאריות מאז נלמד הקורס.

על התלמידים המעוניינים לקבל פטור מקורס השלמה על סמך לימודים אקדמיים קודמים לפנות אל מרצה הקורס עם גיליון ציונים מאושר וסילבוס מלא ומאושר של הקורס הקודם.

יש להגיש את הבקשות עד סוף השבוע הראשון של תחילת שנת הלימודים. תשובות יימסרו לסטודנטים לפני תום מועד תקופת השינויים. במידה ויינתן הפטור, ביטול הקורס מתוכנית הלימודים הינה באחריותו של הסטודנט.

תאריך עדכון אחרון : 29/07/2009