הוראות הדפסה למדפסות בבנין 404

להלן הוראות הדפסה למדפסות, הנמצאות בבניין 404.
קובץ מצורףגודל
Print_Instructions.doc30.5 ק"ב