מדריך שיטות מחקר לכתיבת הצעת מחקר לתזה

מדריך ובו הסבר על מבנה הצעת מחקר בשיטות המחקר השונות, כולל שאלות לבקרה עצמית.
קובץ מצורףגודל
thesis_guidelines1.doc53.5 ק"ב