מדריך APA

מדריך מקוצר לכללי כתיבת הפניות ביבליוגרפיות לפי אגודת הפסיכולוגים האמריקאית (APA).
קובץ מצורףגודל
להורדת המדריך בגרסת 2009 לחץ כאן125 ק"ב
להורדת המדריך בגרסת 2001 לחץ כאן116 ק"ב