מפתח גליונות בעברית

קול קורא להגשת מאמרים וסקירות נושא לכתב-העת "מידעת"

"מידעת" כתב עת של קהילת המידע בישראל מחדש את פעילותו תחת חסותה של המחלקה ללימודי מידע באוניברסיטת בר-אילן. "מידעת" הוא כתב עת אקדמי, מקצועי, שפיט העוסק בהיבטים השונים של ספרנות, מידע וארכיונאות. מטרתו להציג את העשייה המחקרית-מקצועית ולדון בנושאים עכשוויים בתחום, כדי לתרום לפעילות האקדמית ולקידום ספריות, ארכיונים, מרכזי מידע ותרבות.

מערכת כתב העת מזמינה את הקהל להגיש מאמרים לפתיחת הגיליון החדש. סוגי המאמרים הם:

  1. מחקרים מקוריים, כמותיים ואיכותניים, בהיקף של 8,000-5,000 מלים שנכתבו בעברית או באנגלית.
  2. מאמרי סקירה של חומר מודפס ואלקטרוני בתחומים בהם עוסק כתב העת.
  3. מאמרים הדנים בסוגיות מקצועיות, המדווחים על פעילות בתחומים שונים בספריות ובמרכזי מידע והמתייחסים לתיאוריות רלוונטיות ומתבססים על ספרות מקצועית.
  4. נתונים סטטיסטיים בנושאים רלוונטיים לקהל היעד של כתב העת.
  5. מאמרים מתורגמים, מכתבי עת שפיטים (עם אישור לגבי זכויות יוצרים).

יש לשלוח מאמרים לעורכת כתב העת ד"ר ג'ני ברונשטיין לדו"אל jenny.bronstein@biu.ac.il

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 05/03/2019