מידע כללי

להרשמה

תואר שני במדעי המידע במגמות לימודי מידע, טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים

דרישות מוקדמות למועמדים המעוניינים בתואר שני במדעי המידע במגמות לימודי ניהול ידע ומידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים

ממוצע של 76 לפחות בלימודי התואר הראשון - בעת הצורך ובמדעי הרוח הדיגיטליים יערך ראיון אישי (התואר השני מיועד גם לסטודנטים שאינם בוגרי המחלקה למדעי המידע).

תלמידים מן המניין: סטדונטים שאינם מהתחום נדרשים בלימודי השלמה (לימודי ההשלמה נלמדים בשנה א' סמסטר א')  - יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 80 לפחות עם ציון עובר בכל קורס. במסלול עם עבודת מחקר יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

כל התלמידים מתקבלים מלכתחילה למסלול ב' - מסלול ללא עבודת מחקר.

תלמידים המעוניינים בכתיבת עבודת מחקר יגישו בקשה לשינוי מסלול בסמסטר א' בשנה הראשונה ללימודים והבקשה תדון ע"י המחלקה והוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

סטודנטים בעלי תואר שני לא מחקרי המעוניינים בקבלה למסלול עם תזה בלבד  - ממוצע תואר ראשון ושני בציון של 88 לפחות.

תלמידים שלא יגישו הצעת מחקר תוך שנה מקבלת אישור הועדה המחלקתית יעברו למסלול בלי תזה.

משך הלימודים : שנתיים

מסלול א' – לימודי ניהול מידע וידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים במגמות לימודי ניהול מידע וידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים:

מכסת הנקודות לתואר 32 נ"ז (כולל 2 סמינריונים) + 12 נ"ז קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות משני הן 32 נ"ז  (כולל 2 סמינריונים) + 4 נ"ז קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לתואר לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות ראשי/מורחב הן 32 נ"ז  (כולל 2 סמינריונים).

מכסת הנקודות לבעלי תעודת "ספרן מוסמך" בספרנות/לימודי תעודה במדע המידע 24 נ"ז (כולל 2 סמינריונים).

יש להגיש את הצעת המחקר לבית הספר ללימודים מתקדמים עד סוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה. תלמידים שלא יגישו הצעת מחקר תוך שנה מקבלת אישור הועדה המחלקתית יעברו למסלול בלי תזה.

במסגרת לימודי תואר שני במדעי המידע במגמות ניהול ידע ומידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגטליים במסלול זה על התלמידים להרשם לקורס 35-973 סדנא לכתיבת תזה, להרשם כל שנה לקורס 35-800 תיזה לתואר שני ולהשתתף בתרגילי מעבדה, השתתפות במחקרים ובסקרים הנערכים במחלקה, בקולוקוויום מחלקתי ובעבודה מעשית (100 שעות) ו/או פרויקט גמר וזאת בנוסף לכתיבת עבודת מחקר בתחום התמחותו.

מסלול ב'- לימודי ניהול מידע וידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים במגמות לימודי ניהול מידע וידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים:

מכסת הנקודות לתואר  44 נ"ז (כולל 3 סמינריונים) + 12 נ"ז קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות משני הן 44 נ"ז  (כולל 3 סמינריונים) + 4 נ"ז קורסי השלמה.

מכסת הנקודות לתואר לבוגרי תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות ראשי/מורחב הן 44 נ"ז  (כולל 3 סמינריונים).

מכסת הנקודות לבעלי תעודת "ספרן מוסמך" בספרנות/לימודי תעודה במדע המידע 36 נ"ז (כולל 2 סמינריונים).

במסגרת לימודי תואר שני במדעי המידע במגמות ניהול ידע ומידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגטליים במסלול זה על התלמידים להשתתף בתרגילי מעבדה, השתתפות במחקרים ובסקרים הנערכים במחלקה, בקולוקוויום מחלקתי ובעבודה מעשית (100 שעות) ו/או פרויקט גמר וזאת בנוסף לכתיבת עבודת מחקר בתחום התמחותו.

דרישות נוספות לתואר שני במדעי המידע במגמות ניהול מידע וידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים 

  • אנגלית כשפה זרה
  • לימודי יסוד ביהדות

הרשמה לתואר שני במדעי המידע במגמות ניהול מידע וידע, טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים

השלמות לתואר שני במדעי המידע במגמות ניהול מידע וידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים

ללא עבודת מחקר: יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 80 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

עם עבודת מחקר: יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

12 נ"ז חובה

יש לעבור את כל הקורסים בציון עובר ובממוצע מעל 80 כדי להמשיך את לימודי התואר.

קוד קורס         שם הקורס
980 מבוא למדע המידע
982 אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט
984 ארגון מידע
986 חיפושי מידע מקוונים
993 סביבת היעץ: מקורות והערכת מידע
994 סטטיסטיקה ושיטות מחקר

מעבר למסלול תואר שני במדעי המידע במגמות לימודי מידע וידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים עם תיזה:

סטודנטים המעוניינים להתקבל לתואר שני במדעי המידע במגמות לימודי ניהול מידע וידע (תוכנית לימודי מידע), טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים עם תזה, יופיעו בפני הועדה המחלקתית למסלול עם תזה.

הועדה מתכנסת בסוף סמסטר א' בחדר ראשת המחלקה פרופ' נועה אהרוני 502/3 חדר 6.

לוועדה הסמכות הבלעדית לקביעת המנחה לתזה ונושא עבודת המחקר.

יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

רצ"ב לינק עם שמות המנחים לתארים מתקדמים:

https://is.biu.ac.il/node/2231

יש להביא:

תיאור קצר (עמוד אחד לכל היותר) של רעיון לעבודת תזה

קורות חיים

עבודה סמינריונית מהתואר הראשון/ השני

סטודנטים המעוניינים להופיע בפני הוועדה מתבקשים לשלוח מייל למזכירות:

information-science.dept@biu.ac.il

תשובות ניתנות במייל.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון הוועדה לתואר השני בפרק המבוא.

ניתן להעזר גם בהנחיות להכנת וכתיבת עבודת תזה במדריך לסטודנט באתר המחלקה.

הגנה על עבודת המחקר

הגנה על עבודת המחקר תתבסס על עבודת המחקר ועל הביבליוגרפיה ששימשה לבסיס המחקר.

למידע נוסף בנושא לימודי ניהול ידע ומידע, טכנולוגיות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים במחלקה למדעי המידע, צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318351.