המחלקה למדע המידע שמחה לברך את ד"ר יצחק מילר על קבלת מרצה מצטיין . עלה והצלח!!!

 

המחלקה למדע המידע שמחה לברך את ד"ר יצחק מילר על קבלת מרצה מצטיין . עלה והצלח!!!