דרושים סטודנטים לעבודה בספריה ללימודי מידע

תאריך ההצעה: 
01/01/2018
תיאור התמחות: 
דרושים סטודנטים לעבודה בספריה ללימודי מידע

 

דרושים סטודנטים לעבודה בספריה ללימודי מידע.

העבודה כוללת איוש דלפק ההשאלה, שירות קהל, ביצוע השאלות והחזרות ספרים, סידור ספרים, חיפושי מידע, ועזרה בעבודה מנהלית פנימית.

שכר סטודנט + נסיעות.

נא לשלוח קורות חיים + ימים ושעות פנויים בחופשת סמסטר ובסמסטר ב',
לרותי: Ruthi.Tshop@biu.ac.il  
טלפון בספריה: 03-5318163

 

בנוסף, מתקבלים סטודנטים ללימודי מידע, לביצוע שעות הסטאז' הנדרשות לתואר בהתנדבות.
(אנו לא מעסיקים בתשלום סטודנט שמגיע לביצוע שעות הסטאז' בלבד)

 

חופשה טובה והצלחה בבחינות,

 

רותי