סגל מנהלי

טלפון דוא"ל
גב' ברנד עמליה
גב' טשופ רותי 03-5318163
מר שמרלינג עפר