תואר שלישי

דרישות קבלה:

  • תואר שני עם תיזה בציון של 85 לפחות.
  • המלצות מאנשי אקדמיה.
  • ראיון אישי עם ראש המחלקה.

 

תוכנית הלימודים:

  • על התלמיד להגיש הצעת מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
  • על התלמיד להשתתף בקורסים  בהיקף של 6 ש"ש כולל סמינריון (לתלמידים בעלי תואר שני בתחום) או 15 ש"ש כולל סמינריון (לתלמידים ללא תואר שני בתחום. תלמידים אלו יידרשו ללמוד שבעה קורסי ליבה בשנת הלימודים הראשונה במסגרת שעות אלו).
    ראש המחלקה רשאי לדרוש השתתפות בקורסים נוספים.
  • קורס חובה נוסף:  35-973 הדרכה לכתיבת תזה (1 ש"ש) - תלמיד שלמד תואר שני עם תיזה במחלקה צריך להמיר קורס זה בקורס אחר.
  • קורס חובה נוסף לכל התלמידים:  35-996 הדרכה מחקרית לתלמידי תואר שלישי (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי).
  • על התלמיד להשתתף בפגישות פורום דוקטורנטים, בקולוקוויום המחלקתי ובהרצאות אורחים.

 

דרישות כלליות:

הסטודנט יעמוד בכל דרישות האוניברסיטה לתואר שלישי (כגון לימודי יסוד ואנגלית) כפי שמפורט בידיעון האוניברסיטה. הגשת הצעת מחקר וכתיבת עבודת הדוקטור תהיינה על פי דרישות הוועדה לתואר שלישי.