תואר שלישי

דרישות קבלה:

 • תואר שני עם תיזה בציון של 86 לפחות.
 • המלצות מאנשי אקדמיה.
 • ראיון אישי עם יו"ר הועדה המחלקתית.
 • אישור בית הספר ללימודים מתקדמים.
 • קבלה לשוות תזה - תואר שני בלי תזה בציון של 90 לפחות. יש לסיים את שוות התזה בשנה. קבלה לשוות תזה לא מהווה קבלה ללימודי תואר שלישי - עם סיום שוות התזה על הסטודנטים להגיש בקשה ללימודי התואר השלישי- הקבלה מותנית בציוני הסטודנט/ית, אישור הוועדה המחלקתית והוועדה לבית ספר ללימודים מתקדמים.

 

תוכנית הלימודים:

 • על התלמידים להגיש הצעת מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
 • תלמידים בעלי תואר שני בתחום צריכים להשתתף בקורסים בהיקף של 6 ש"ש כולל סמינריון.
 • תלמידים בעלי תואר שני שלא מהתחום צריכים להשתתף בשנת הלימודים הראשונה בקורסי השלמות בהיקף של 7 ש"ש ובהמשך הלימודים להשתתף בקורסים לתואר בהיקף של 8 ש"ש כולל סמינריון.
  ראשת המחלקה רשאית לדרוש השתתפות בקורסים נוספים.
 • קורס חובה :  35-973 הדרכה לכתיבת תזה (1 ש"ש) - תלמידים שלמדו תואר שני עם תיזה במחלקה צריכים להמיר קורס זה בקורס אחר (נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • קורס חובה נוסף לכל התלמידים:  35-996 הדרכה מחקרית לתלמידי תואר שלישי (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי), (לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • קורס חובה נוסף לכל התלמידים: 35-999 עבודת דוקטורט (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי), (לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • על התלמידים להשתתף בפגישות פורום דוקטורנטים, בקולוקוויום המחלקתי ובהרצאות אורחים.

 

דרישות כלליות:

הסטודנטים יעמוד בכל דרישות האוניברסיטה לתואר שלישי (כגון לימודי יסוד ואנגלית) כפי שמפורט בידיעון האוניברסיטה. הגשת הצעת מחקר וכתיבת עבודת הדוקטור תהיינה על פי דרישות הוועדה לתואר שלישי.

נא ראו בהנחיות מחלקתיות

 

השלמות:

יש לסיים את לימודי ההשלמות בממוצע של 86 לפחות עם ציון עובר בכל קורס.

 

7 ש"ש חובה

980

מבוא למדע המידע

1 ש"ש

 

982

אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט 

1 ש"ש

 

984

ארגון מידע

1 ש"ש

 

986

חיפושי מידע מקוונים

1 ש"ש

 

 

994

מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר

1 ש"ש

993

סביבת היעץ: מקורות והערכת מידע

1 ש"ש

 

 

988 התנהגות ארגונית 1 ש"ש    

 

 

מצ"ב תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ח

 

ליצירת קשר: המחלקה ללימודי מידע

בניין 502/3 (מול מדור בחינות)

טלפון: 03-5318351

צור קשר:

http://is.biu.ac.il/contact

מייל:

information-science.dept@biu.ac.il

פייסבוק:

 https://www.facebook.com/information.science.biu

 

הרשמה לתואר שלישי

http://graduate-school.biu.ac.il/rishum