תואר שלישי

דרישות קבלה:

  • תואר שני עם תיזה בציון של 85 לפחות.
  • המלצות מאנשי אקדמיה.
  • ראיון אישי עם ראש המחלקה.

 

תוכנית הלימודים:  

  • על התלמיד להגיש הצעת מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
  • על התלמיד להשתתף בקורסים בהיקף של 6 ש"ש (לתלמידים בעלי תואר שני בתחום) או 16 ש"ש (לתלמידים ללא תואר שני בתחום. תלמידים אלו יידרשו ללמוד שמונה קורסי ליבה במסגרת שעות אלו).
    ראש המחלקה רשאי לדרוש השתתפות בקורסים נוספים.
  • קורס חובה לכל התלמידים:  35-973 הדרכה לכתיבת תזה (1 ש"ש).
  • על התלמיד להשתתף בפגישות פורום דוקטורנטים, בקולוקוויום המחלקתי ובהרצאות אורחים.

 

דרישות כלליות:

הסטודנט יעמוד בכל דרישות האוניברסיטה לתואר שלישי (כגון לימודי יסוד ואנגלית) כפי שמפורט בידיעון האוניברסיטה. הגשת הצעת מחקר וכתיבת עבודת הדוקטור תהיינה על פי דרישות הוועדה לתואר שלישי.