תואר שלישי

דרישות קבלה:

  • תואר שני עם תיזה בציון של 86 לפחות.
  • המלצות מאנשי אקדמיה.
  • ראיון אישי עם יו"ר הועדה המחלקתית.

 

תוכנית הלימודים:

  • על התלמיד להגיש הצעת מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
  • על התלמיד להשתתף בקורסים  בהיקף של 6 ש"ש כולל סמינריון (לתלמידים בעלי תואר שני בתחום) או 15 ש"ש כולל סמינריון -לתלמידים ללא תואר שני בתחום. (תלמידים אלו יידרשו ללמוד שבעה קורסי ליבה בשנת הלימודים הראשונה במסגרת שעות אלו).
    ראש המחלקה רשאי לדרוש השתתפות בקורסים נוספים.
  • קורס חובה נוסף:  35-973 הדרכה לכתיבת תזה (1 ש"ש) - תלמיד שלא למד תואר שני עם תיזה במחלקה צריך להמיר קורס זה בקורס אחר.
  • קורס חובה נוסף לכל התלמידים:  35-996 הדרכה מחקרית לתלמידי תואר שלישי (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי).
  • על התלמיד להשתתף בפגישות פורום דוקטורנטים, בקולוקוויום המחלקתי ובהרצאות אורחים.

 

דרישות כלליות:

הסטודנט יעמוד בכל דרישות האוניברסיטה לתואר שלישי (כגון לימודי יסוד ואנגלית) כפי שמפורט בידיעון האוניברסיטה. הגשת הצעת מחקר וכתיבת עבודת הדוקטור תהיינה על פי דרישות הוועדה לתואר שלישי.